Aktuality

Budeme mať NOVÉ

Budeme mať nové

 

Vážení rodičia iste viete, že naše tety kuchárky sa spoločne s p. vedúcou školskej jedálne starajú príkladne o brušká našich detí.

Jedálny lístok je spracovaný podľa všetkých záväzných noriem, aby spĺňal všetky nutričné a kalorické hodnoty určené pre detičky.

A nakoľko do starostlivosti o detičky patrí aj oblasť vytvárania vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov, spĺňanie a vytváranie bezpečného, hygienického prostredia pri výkone ich práce zo strany zamestnávateľa ( štatutár školy).

 

 

Máme tiež dnes dobrú správu pre naše tety kuchárky.

Riaditeľstvo školy dalo v mesiaci február 2019 písomné stanovisko k strojno-technickému vybaveniu školskej jedálne MŠ Budapeštianska 1, vypracovali sa podrobné špecifikácie k nedostatkom – ku kuchynským spotrebičom.

 

Písomné požiadavky boli odstúpené k zriaďovateľovi MMK s požiadavkou o vystavenie akceptačných listov ( finančné krytie, ktoré nemáme zahrnuté v bežnom rozpočte školy.)

 

Naše niektoré požiadavky pre ŠJ boli akceptované, a dňa 22.5.2019 sme dostali výbornú správu.

 

TEŠÍME  SA...

 

Dostali sme akceptačné listy

na ELEKTRICKÚ SMAŽIACU PANVICU

a KOMBINOVANÝ ŠPORÁK .

Zadávame cez Eranet a Stredisko služieb školy - s ktorým máme zmluvu- podklady na vykonanie verejného obstarávania a výber dodávateľa.

 

Tak aj naše pani kuchárky dostanú DARČEKY – nové komponenty, ktoré im uľahčia prácu v školskej jedálni.

 

Mgr. Iveta Strukanová
Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku