Aktuality

Chystáme deťom - Noc v MŠ a logická olympiáda


Vážení rodičia

 informujeme vás –

zapájame obe školy

do ďalšieho projektu,

záleží nám na

dobrej pripravenosti detí

pre vstup do ZŠ .

A ČO EŠTE CHYSTÁME ?

 

 čítajte ....

 

 

 

 

 

 

1. Pripravujeme krásnu aktivitu pre deti v roku 2023 – „ NOČNÚ MŠ – Vyspíme sa v MŠ ...

 

 

LOGICKÁ ČAROVNÁ NOC

S ROBOTOM PANDA

V MATERSKEJ ŠKOLE ....

5-6 ročné a menšie 4-5 ročné deti strávia v našich školách nezabudnuteľnú

LOGICKÚ - NOC V MŠ v kalendárnom roku 2023....

 

 

2. Logická olympiáda pre najmenších 5-6 ročné deti 

Začína sa prihlasovanie do Logickej olympiády pre najmenších

Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove. Cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré najmenší budú potrebovať pri vstupe do školy. Tento školský rok je súťaž určená predškolákom zo slovenských, ale aj českých materských škôl.

Logická olympiáda pre najmenších je určená deťom predškolského veku.

Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

 

Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky.

Sveta, kde sú iba víťazi a žiadni porazení.

 

 

 

Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie, výsledok, aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa.

Registrácia detí predškolského veku do Logickej olympiády pre najmenších je úlohou materských škôl: prostredníctvom online formulára, zverejneného na webovej stránke www.logickaolympiada.sk.

Registrácia sa začne 30. novembra 2022 a potrvá do 30. januára 2023.

Testovací súbor zasielame školským koordinátorom 1. marca 2023. Na súťažiacich čaká osem logických úloh.

Po ukončení realizácie Logickej olympiády pre najmenších informuje školský koordinátor o jej priebehu organizátorov – vyplnením elektronického formuláru do 30. mája 2023 (zasielame školským koordinátorom). Po doručení formulára odosielame certifikáty pre deti.

 

Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Organizátor poskytne zaregistrovaným materským školám Testovací súbor logických úloh a Certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe.

 

 

Školy prihlásia dňa 30.11.2022 – obe naše zástupkyne – ako koordinátorky -  Bc. Sokolová – Lukáčová, Rečová.

Plnenie úloh podľa presných inštrukcií koordinátoriek – zodpovedné všetky učiteľky prípravných tried počas trvania logickej olympiády.

 

V roku 2023 vás budeme postupne informovať...

o krásnych pripravovaných aktivitách pre detičky. 

.

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku