Aktuality

Chystáme sa na Mikuláša

Ešte síce spí...ale naše detičky sa budú plne venovať príchodu ..

Kto k nám príde ?

NO PREDSA 

MIKULÁŠ, ANJEL a SNEHULIAK-Olaf

 

 

 

*** HO HO HOOOOO ........BALÍČKY na MIKULÁŠA MÁME UŽ NA CESTE ... toho roku také inééé - také sladké aj plné prekvapení pre malých vedcov s čarovaním...veď to uvidíte...

 

ČO chystáme?  od 19.11. - 30.11.2018

sa budeme venovať aktivitám výtvarným, hudobným, dramatickým, hudobno - pohybovým...

 

Začneme si vyzdobovať triedu, priestory školy NAŠIMI VÝTVORMI 

 

Zmeníme naše MŠ na ZIMNÉ KRAJINY – v ĽADOVÚ ZIMNÚ ANJELSKU KRÁSU...


1. Budeme sa venovať hudobno – pohybovej, dramatickej hre.
2. Zladíme pohybovú, hudobnú stránku v hudobno-pohybovej  hre.
3. Budeme stvárňovať hudobno- dramatické textové časti hry.
4. Budeme vytvárať, strihať, lepiť rôzne ozdoby, Mikulášov..a i.
5. Vyzdobíme si našu„SCÉNU„ kde budeme vystupovať 
6. Máme tak veľa toho na práci...aby sme Vás privítali, potešili a spoločne sa zabavili....
7. Budeme skúšať, nacvičovať, prezliekať a meniť sa na rozprávkové bytosti...

 

Zatiaľ ale
Našim cieľom bude : Zosúladiť pohyb, hudbu a texty.


Pohotovo reagovať pohybom pri zmene rytmu, tempa, intenzity hudby.

Spolupracovať s ostatnými pri dramatizácii detskej piesne.
Budeme uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier a činností so slovami.
Samostatne a s rytmickým sprievodom interpretovať koledy a známe mikulášske a vianočné piesne.

Vytvoríme si RODINU SNEHULIAKOV cestujúcich v NAŠOM VIANOČNOM VLÁČIKU....


Budeme sa venovať nácvikom kultúrneho vystúpenia -  pred MIKULÁŠOM, ANJELOM, SNEHULIAKOM - OLAFOM

a potom popoludní každý deň pred rodičmi – spoločné stretnutie detí počas

MIKULÁŠSKEHO VEČERA, ktoré sa začnú od

                      3.12-7.12.2018 spojené s fotením.

..........Viac informácii Vám onedlho prinesieme....ako to celé bude prebiehať...

 

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku