Aktuality

Deň mlieka

Pripravujeme krásnu pútavú aktivitu pre detičky 

 

       ČO . „ Deň mlieka
       KDE : v priestoroch MŠ
       T:  16.5.2018


Edukačnou aktivitou sa deti oboznámia s výrobkami mlieka , mliečnych výrobkov – pútavou expozíciou deti spoznajú aj zdroj – odkiaľ nám prichádza mlieko.

Deti budú mať v tento deň prispôsobený aj

jedálny lístok o mliečne výrobky.

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy.

Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať deti k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

 

Koordinátorky: p.uč. Kmecová, Tokárčíková, Pavelová a uč.

 

Čo všetko ešte budeme robiť ? 

 

vyrobíme si našu kravičku ( veľkú maketu kravičky..

zistíme hmatom odkiaľ pochádza mlieko ( aj to vyskúšame..) 

nakreslíme si všetky výrobky pochádzajúce z mlieka, 

naučíme sa, ktoré potraviny ako skladujeme, čo patrí - nepatrí do chladničky

zahráme sa na obchod, budeme nakupovať a hľadať v akých potravinách sa nachádza mlieko a iné.

 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku