Aktuality

MÁJ -Deň mlieka

Pripravujeme pre detičky 

AKTIVITU

DEŇ MLIEKA 

ČO . „ Deň mlieka
KDE : v priestoroch MŠ
T:  14.5.2019


Edukačnou aktivitou sa deti oboznámia s výrobkami mlieka, mliečnych výrobkov – pútavou expozíciou deti spoznajú aj zdroj – odkiaľ nám prichádza mlieko.

 

Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF).

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy.


Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať deti k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

 

Čo všetko ešte budeme robiť ?

• vyrobíme si našu kravičku ( veľkú maketu kravičky..


• zistíme hmatom odkiaľ pochádza mlieko ( aj si to vyskúšame..)


• nakreslíme si všetky výrobky pochádzajúce z mlieka,


• naučíme sa, ktoré potraviny ako skladujeme, čo patrí - nepatrí do chladničky


• zahráme sa na obchod, budeme nakupovať a hľadať v akých potravinách sa nachádza mlieko a iné.


• Budeme riešiť úlohy a hádanky v spoločnej jedálni pripravia sa stanovištia pre deti 

 

Deti budú mať v tento deň prispôsobený aj jedálny lístok o mliečne výrobky.

Koordinátorky: p. uč. Molnárová, Mgr.Mihóková, Bobáková, Rajkovits, Mgr. Semáčová, Bc. Baloghová, Bc.Bodnárová,

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku