Aktuality

Deň narcisov

DEŇ NARCISOV.


Váž. rodičia ani sme sa nenazdali  a prešiel ďalší rok.


Máme pred sebou organizáciu ďalšieho ročníka verejno-prospešnej finančnej zbierky

                                           Ligy proti rakovine

 

 

Tento rok ( 13. Apríla 2018 ) budú žlté kvietky nádeje zdobiť ulice miest a obcí Slovenska už po 22-ty krát.


Cieľom je prehlbovať spolupatričnosť medzi ľuďmi. Pomôcť zorganizovať úspešný projekt „ Rodinná týždňovka“

Púšťame sa do ďalšieho ročníka Dňa narcisov s odhodlaním urobiť maximum, čo je v našich silách, aby sme podporili a pomohli aj my najmenší  náš Červenáčik .

 

Každoročne sa náš Červenáčik zapája do tejto krásnej akcie. 


Naša škola je záväzne prihlásená ako spoluorganizátor Dňa narcisov.


Liga proti rakovine nám odovzdala na základe registrácie
1. Umelý kvet narcis
2. Identifikátor dobrovoľníka
3. Pokladničku zapečatenú.
4. Po ukončení akcie –deti odovzdávajú spoločne s p.učiteľkami pokladničku na určené miesto Ligou –v    zmysle ich pokynov a záväznej prihlášky.

 

Organizačné pokyny pre rodičov detí Červenáčika :
Počet detí : 10
Deti opustia MŠ spoločne s p.učiteľkou Cmorovou, Rečovou.
 MHD dopravou odcestujú do historického centra Košíc – Hlavná ul.

Odmena deťom :
Deti po skončení pôjdu na malé občerstvenie do cukrárne (vysiela riaditeľka školy –občerstvenie platí škola pre deti.

Prosím rodičov detí - podpísať preukazateľne informovaný súhlas – pripravený p. učiteľkami


Oblečenie detí – naša uniforma – Červenáčik s baretkou červeného kríža.
Dve deti s ochrannou vestou MŠ Budapeštianska 1.


Prajeme deťom krásny slnečný a úspešný dníček. Nech sú úspešné ako vždy.


A veľké ďakujeme nám všetkým, ktorým nie je ľahostajné pomôcť tam kde to najviac potrebujú.
Do zbierky sa zapájame – celý kolektív.

Ak chcete prispieť – pokladnička sa bude nachádzať na 1. Triede v MŠ ( pokiaľ deti neopustia MŠ).


DEŇ NARCISOV nech nie je len finančným, ale i emočným efektom.


Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku