Aktuality

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, milé deti, naši budúci škôlkari! 

Srdečne Vás pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na oboch školách v termíne 28.8.2018 :

podľa rozhodnutia o prijatí dieťa

v MŠ Budapeštianska 1,

ktorý sa koná od 9.30-10.30 hod.
Zraz rodičov : o 9.30 pri malej bráničke Sofijska ul. – školský dvor detí

 

 

 Elokované pracovisko Viedenská 34

ktorý sa koná  od 9.30-10.30 hod.
Zraz rodičov : o 9.30 pri malej bráničke Viedenská ul. – školský dvor detí

 

 

Príďte sa pozrieť v akom krásnom prostredí sa budú vaše detičky hrať, učiť sa, v akom prostredí rozvíjame a vykonávame každodenné výchovno - vzdelávacie aktivity, aké zaujímavé a podnetné prostredie čaká deti .


Tešíme sa na Vás !


Naším cieľom je ukázať rodičom ako pomáha predprimárne vzdelávanie dieťaťu,  akými spôsobmi rozvíjame u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu oblasť.


Myslíme si, že odídete spokojní, plný dojmov o nových poznatkoch, - kde to vaše dieťatko „ bude“ pokiaľ sa vy budete zdržiavať v práci.

 

 

Dozviete sa všetky informácie k nástupu detí, na všetky vaše otázky Vám odpovedia p. učiteľky, ktoré Vás budú sprevádzať po škole  a ukážu Vám triedu, šatňu vášho dieťaťa.


Dostanete aj požadované doklady, ktoré potrebujeme k nástupu Vašich detí .


Nezúfajte ...ak nemôžete – 3.9.2018 sa stretnete s p. učiteľkami opäť.


Viac informácií – si prečítajte v aktuálnom ozname 3.9. Nástup detí do MŠ ( pripravujeme...

 

Triedne stretnutia s p. učiteľkami na triedach sa budú konať v mesiaci SEPTEMBER v popoludňajšom čase. - pripravujeme -sledujte nás :)

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy a kolektív MŠ << Späť na predchádzajúcu stránku