Aktuality

Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, milé deti, naši budúci škôlkari!

Srdečne Vás pozývame na


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na oboch školách

v termíne 28.8.2019 :
podľa vydaného rozhodnutia o prijatí dieťa

 

 

 

v MŠ Budapeštianska 1,
ktorý sa koná od 9.30- do 10.30 hod.
Zraz rodičov : o 9.30 pri malej bráničke Sofijska ul. – školský dvor detí


Elokované pracovisko Viedenská 34,
ktorý sa koná  od 9.30 - do 10.30 hod.
Zraz rodičov : o 9.30 pri malej bráničke Viedenská ul. – školský dvor detí

 

*** prosíme o dodržanie príchodu 9.30 ..vzhľadom k tomu, že na škole prebieha VVČ činnosť a režim dňa nám umožňuje v tomto čase Vás privítať.

 

Hneď v úvode pri stretnutí si viete pozrieť naše krásne školské záhrady, podnetné prostredie na realizáciu pobytu vonku. Máte možnosť vidieť naše Atrium, skleník, pareniská, vyvýšené záhony v ktorých si detičky samé pestujú bylinky, zeleninu.

 

 

Pokiaľ bude horúco ..možno prejdete aj našimi Hmlovými bránami, ktoré príjemne deti v čase horúčav osviežujú.


Príďte sa pozrieť v akom krásnom prostredí sa budú vaše detičky hrať, učiť sa, v akom prostredí rozvíjame a vykonávame každodenné výchovno - vzdelávacie aktivity, aké zaujímavé a podnetné prostredie čaká deti .

 

 

Tešíme sa na Vás !

Uvidíte naše krásne spoločné jedálne, kam detičky chodia kultúrne stolovať.

Zavedieme Vás aj do našich krásnych telocviční - Macko Pu - interiérové detské ihrisko 

A viete o tom ..že na elokovanom pracovisku Viedenská majú deti svoje " Kino ? ,

.....všetko Vám ukážeme

 

Naším cieľom je ukázať rodičom ako pomáha predprimárne vzdelávanie dieťaťu,  akými spôsobmi rozvíjame u detí perceptuálno - motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu oblasť.

 

 

Myslíme si, že odídete spokojní, plný dojmov o nových poznatkoch, - kde to vaše dieťatko „ bude“ pokiaľ sa vy budete zdržiavať v práci.
 


Dozviete sa všetky informácie k nástupu detí, na všetky vaše otázky Vám odpovedia p. učiteľky, ktoré Vás budú sprevádzať po škole  a ukážu Vám triedu, šatňu vášho dieťaťa.

Dostanete aj požadované doklady, ktoré potrebujeme k nástupu Vašich detí .

Nezúfajte ...ak nemôžete – 2.9.2019 sa stretnete s p. učiteľkami opäť.

Viac informácií – si prečítajte v aktuálnom ozname  2..9. Nástup detí do MŠ 


Triedne stretnutia s p. učiteľkami na triedach sa budú konať v mesiaci SEPTEMBER v popoludňajšom čase.

 pripravujeme -sledujte nás :)

Mgr. Iveta Strukanová
riaditeľka školy a kolektív MŠ<< Späť na predchádzajúcu stránku