Aktuality

DEŇ učiteľov

 

Deň učiteľov

 

" AK SA MÁ STAŤ ČLOVEK ČLOVEKOM, MUSÍ SA VZDELÁVAŤ"

Ján Amos Komenský

28.marec je deň, keď si pripomíname významného učiteľa národov Jána Amosa Komenského.


Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592-15.11.1670), ale v iných krajinách sveta si svoj deň pripomínajú 5. októbra.

Vyhlásila ho OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1993 za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.


Deň učiteľov je aj príležitosťou na  zamyslenie sa i nad vlastnou prácou a na vyvodenie záverov pre jej ďalšie skvalitnenie. U každého z nás sú značné rezervy, aj tie je nevyhnutné využiť, a tak prispieť k celkovému zdokonaľovaniu výchovno-vzdelávacej práce škôl.

Skvalitňovanie riadenia výchovno-vzdelávacej práce uplatňovaním aktivizujúcich metód, nových foriem sú oblasti, ktorým musíme venovať zvýšenú pozornosť. Učiteľ musí byť dokonale pripravený po stránke pedagogicko-psychologickej aj odbornej, čo je našou prvoradou úlohou pri ďalšom vzdelávaní a pri formovaní morálneho a odborného profilu detí, pestovať v nich úctu a lásku k vlasti a k hodnotám vytvoreným celými generáciami.

Vážené kolegyne, dovoľte mi, aby som svoje  slová, adresované dnes Vám  ukončila prekrásnym citátom:

„Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť“ – to je veľmi dôležité poznanie pre prácu pedagóga.

Vydávať pri práci zo seba čo najviac, je koreňom úspechu a dáva jej zmysel. Každý človek môže byť osobnosťou, ale dobrý pedagóg, ktorý má rád svoju prácu, ňou byť musí.

V škole má učiť učiteľ, ktorý svoje „ deti miluje, ctí si kolegyne, pracuje srdcom pre deti.

Ten, ktorý deti pohladká, pochopí detskú dušu.

Pri príležitosti dňa učiteľov som Vám každoročne pripravila slávnostné posedenie v priestoroch  školy.


Vzhľadom k novému pracovisku EP Viedenská 34 pribudlo do nášho kolektívu viac učiteľov a z uvedeného dôvodu
SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE UČITEĽOV pre uč. B1 a EPV
sa bude konať 23.3.2018 o 17.30 hod. 

*spojenú so slávnostnou večerou v reštaurácii. 
 

   Mgr. Iveta Strukanová
                             Riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku