Aktuality

Deň ZEME

Pripravujeme pre detičky každoročnú oslavu DŇA ZEME 

ČO : „Deň Zeme“
KDE : v priestoroch MŠ
T:  25.4.2018  B1 
T: 26.4.2018   EPV
Pre : deti MŠ

Edukačná aktivita zameraná na rozvíjanie a  skvalitňovanie poznatkov o rôznych predmetoch a ich vlastnostiach, o materiáloch, z ktorých sú vyrobené. Spoznávať vlastnosti materiálov z ktorých sú vyrobené predmety okolo nás, a s ktorými prichádzajú do styku v materskej škole, alebo doma - sklo, drevo, papier, guma, železo, plast... Naučiť deti tieto predmety správne pomenovať, triediť, priradiť, či usporiadať. Oboznámiť ich aj s nebezpečnými predmetmi, zdôvodňovať nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri manipulácii s týmito predmetmi.

 

 

Súčasťou aktivity bude aj triedenie odpadu do farebných triediacich košov.• Kontejnery.

Deti využijú zakúpené UP Elarin ako aj veľké triediace koše na odpad.

Zakúpili sme pre deti detské náradie a náčinie k upratovaniu školského dvora.

 

 

Využitie LEGO v edukačnej aktivite.


• poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
• aktívne sa zapojiť do riešenia úloh v skupine
• viesť deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu
• zamerať sa na rozvoj jednoduchých užívateľských zručností: hrabanie hrabľami; prenášanie sypkého materiálu  lopatou a pod.

• Pokračovanie aktivity - Kto nám pošpinil dvor ?

Praktické práce a činnosti detí na školskom dvore.

O životné prostredie sa musíme starať a preto sa deti oboznámia aj o triedení odpadu, v rámci akcie DEŇ ZEME vyskúšajú na školskom dvore. Uvedené námety rozvíjajú matematickú a čitateľskú gramotnosť detí, ich reč, základné poznatky týkajúce sa prírody a prírodného prostredia.

 

 

Kontejnery.
Modrý kontajner tu máme,
Čo tak asi doňho dáme ? ( papier)
• Žltý kontajner tu máme,
Čo tak do neho dáme ? ( plasty)
• Zelený kontejner tu máme,
Čo tak do neho dáme ? ( sklo)
              ( Eva Hurdová)

Koordinátorky:  Cmorová, Smolíková, Lajošová, Ondrejová a učiteľky

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku