Aktuality

December 12- Mikulášsko Vianočné dielne rodičov a detí

Decembrová pozvánka 

Váž.rodičia pripravujeme pre vás spoločné stretnutie v našich krásnych vyzdobených školách.

popoludní Vás pozývame a čakáme  –

na spoločné stretnutie

 

 

 

 

MIKULÁŠSKO vianočných tvorivých dielňach pre rodičov, s fotením nasledovne ( profesionál,služba)

 

 

 

Prosíme zapísať si do propozícií výber požadovanej fotoslužby. Dostupné u tr.uč. 

Dieťa a fotenie - výber oblečenia je v kompetencii rodičov.

Na tvorivé dielničky máme prichystané pre deti VV pláštiky, aby sa neznečistili pred fotením.

 

TÉMA :  Kultúrny slávnostný program detí a spoločná tvorba a výroba vianočného stromčeka s rodičmi.

 

* prosíme aby ste dodržali čas 

 

 

Dielničky budú prebiehať na každej triede podľa určenia dátumu a času.

Program : vystúpenie detí, spoločné pracovné dielničky, fotenie, ukončenie.

 

MS Budapeštianska 1

 

 

5.12.2022 – 7. tr.  o 15.30 hod.

5.12.2022 – 2.tr. a  4.tr.  o 16.00 hod.

6.12.2022 – 3.tr. o 15.30  

6.12.2022 - 1.tr. o 16.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

EP Viedenská 34

 

 

7.12.2022 – 1.tr. o 15.30 hod.

7.12.2022 – 3 tr. o 16.00 hod

8.12.2022 – 2.tr. o 15.30 hod

8.12.2022 - 4.tr. o 16.00 hod.

 

Prajeme vám krásne sviatočné popoludnie strávené na našich školách v kruhu našich - vašich najmenších.

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riad.školy << Späť na predchádzajúcu stránku