Aktuality

December - Sviatočné vystúpenie

Vážení rodičia prichádza najkrajší mesiac v roku.

Prichádza mesiac DECEMBER

Prinášame Vám informácie o aktivitách, ktoré sme pripravili pre vaše/ naše detičky.

zároveň Vás pozývame na

SVIATOČNÉ POPOLUDNIE

 V mesiaci december sa u nás budú diať čarokrásne aktivity, a keďže ich máme pripravené neúrekom budú zverejnené po častiach.


Kedy Vás to čakáme ?

 

privítajú vás triedne učiteľky, uvidíte  divadelné predstavenie vašich detí spojené aj s vianočno – miklášskou tematikou.


Podfarbená bude atmosféra hudbou a čarom mihotajúcich svetielok v rukách vašich detí. 

VYSTÚPENIE DETÍ bude prebiehať v priestoroch vyzdobenej Školskej jedálne.

 

,,PREDVIANOČNÁ Mikulášska DIELNIČKA s rodičmi

 

Cieľom aktivity je zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, rôznymi technikami vytvoriť niečo kúzelné...


Pripravili sme pre Vás KÚZELNÉ MAĽOVANIE NA SKLO .

 

Termíny stretnutí : o 16.00

MŠ Budapeštianska 1                                                       EP Viedenská 34

1. trieda   2.12.2019                                                       1.trieda      9.12.2019
2. trieda   3.12.2019                                                       2.trieda      11.12.2019
3. trieda   4.12.2019                                                       3. trieda     12.12.2019
4. trieda   5.12.2019                                                       4.trieda      13.12.2019
7 trieda    2.12.2019

Tvorivé dielničky sú pripravené

výkladom lektora ( p. Silvia ) spojené s projekciou, samotným tvorením.

Ukážkami remeselníckych prác – tradície výroby a maľovanie na sklo.


Materiál zaplatený pre každé dieťa, ktoré si odnáša domov po tvorbe.

Cena za dieťa 3 €. Platí škola.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku