Aktuality

December - Pozvánka Vianočné slávnosti s rodičmi

 

 

 

Nadviažeme na tému týždňa od 11.12.2023 – 14.12.2023 

 

Vianočné slávnosti s rodičmi

Pozývame rodičov

na Vianočné slávnosti

 

1.Privítanie rodičov

2.Vystúpenie detí s kultúrnym programom pri príležitosti Vianočných sviatkov

3.Spoločné vytvorenie Vianočného posolstva pre ľudí dobrej vôle.

4.Občerstvenie.

5.Ukončenie – záver

 

 

 

 

 

Organizačné pokyny : 

Vianočné slávnosti sa uskutočnia v Školských jedálňach našich škôl - ktoré sú zmenené na krásne zimné krajiny....

Prosíme rodičov MŠ Budapeštianska 1 - použiť vchod F zo Sofijskej - veľká brána MŠ B1.

Rodičia detí 7. trieda Budapeštianska 1- prídu na 7.triedu do šatne detí,

Tu vás usmernia p. učiteľky a spoločne prejdete do určeného priestoru. 

Striedate sa v tento deň s deťmi 4 triedy. 

Prosíme vypnúť si zvonenie mobilov.

 

 

 

 

MŠ Budapeštianska 1

 

 

11.12.2023 – 7. tr.  o 15.15  hod.   

                      4. tr. o 16.00 hod.

12.12.2023 – 2.tr. o 16.00 hod.

13.12.2023 – 3.tr. o 16.00  hod.

14.12.2023 - 1.tr. o 15.30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP Viedenská 34

11.12.2023 – 1.tr. o 15.30 hod.

12.12.2023 – 3 tr. o 16.00 hod

13.12.2023 – 2.tr. o 15.30 hod

14.12.2023 - ZMENA 4.tr. o 15.30 hod.

 

Prajeme vám v oboch našich školách krásny kultúrny zážitok .

 

 

 

 

 

 

Ďakujem celému kolektívu za vytvorenie krásnej sviatočnej atmosféry.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku