Aktuality

Dental Alarm pre deti EPV

Vážení rodičia,

pre deti z EP Viedenská sa pripravuje Dental Alarm. Deti sa zúčastnia 4 školení s praktickou inštruktážou a naučia sa správne si čistiť zuby. Okrem toho dostane každé dieťa počas prvého školenia dve zubné kefky Curaprox a počas ostatných sú pre nich prichystané ďalšie motivačné materiály. Jednu zubnú kefku dostane aj zodpovedný pedagóg, aby si mohol čistiť zuby spolu s deťmi. 

 

Pre koho je školenie vhodné?

Program Dental Alarm bol pôvodne určený pre materské školy a prvé ročníky základných škôl. Jednotlivé školenia sú zvlášť prispôsobené každej vekovej kategórii.

 

 

Ako prebiehajú školenia?

Školiteľ prinesie na prvé školenie 2 zubné kefky pre každé dieťa. Jedna je určená pre domáce použitie a druhú je možné využiť pre potreby čistenia zubov v škole. Na každé ďalšie školenie prinesie školiteľ nové motivačné materiály. 4 školenia sa budú venovať 4 kľúčovým oblastiam:

- dentálna hygiena - správna technika čistenia zubov

- anatómia - stavba zubov a všetko o nich

- výživa - ako sa správne stravovať, aby zuby netrpeli

- patogenita - o chorobách zubov a ako im predchádzať

 

 

Všetky 4 školenia, 2 zubné kefky a ďalšie motivačné materiály stoja na jedno dieťa spolu 7 €. 

Tento poplatok pokrýva nielen materiály, ale je v ňom zahrnutá aj odmena pre študentov, ktorí štyrikrát prídu školiť tú istú skupinu.

Poplatok bude vyplatený – vkladom na účet. Kópiu dokladu majú tr.uč.

Škola je zaregistrovaná – termíny stretnutí budú k dispozícii na výveskách v šatni.

Všetky ďalšie informácie podajú tr.učiteľky z EP Viedenskej

 

 

Deti z MŠ Budapeštianskej Dental Alarm už absolvovali. :-)

Mgr. Iveta Strukanová
riad. školy

 

fotky nájdete v sekcii Otvorené hodiny  a  Fotogaleria 2017  ,  Vynovili sme 2017<< Späť na predchádzajúcu stránku