Aktuality

DETI V SIETI -riziká internetu

 Riaditeľka Materskej školy Budapeštianska 1 Košice 040 13
  v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006 – R z 28. marca 2006

 

v y d á v a
smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania detí v materskej škole s ktorou Vás oboznámia triedne učiteľky a zároveň sme začali pracovať 

 s novou publikáciou v rámci VVČ a z nej odporúčame aj rodičom :

Deti v sieti – nová publikácia o rizikách internetu


Novinka z dielne eSlovenko, o.z. – prehľadná publikácia, v ktorej nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o základných ohrozeniach internetu. 
eSlovensko o.z. vám predstavuje novú publikáciu Deti v sieti – Riziká virtuálneho priestoru a ochrana pred nimi. Publikácia na 92 stranách prináša prehľad základných ohrození internetu, vysvetľuje, ako tieto riziká vyzerajú a ako ich rozpoznať. Následne sa dozviete, ako pred týmito rizikami ochrániť deti a akým spôsobom sa s nimi o tejto téme rozprávať. Dobrá informovanosť je totiž základným predpokladom úspešnej prevencie.  


Publikácia je určená rodičom, ale aj učiteľom a iným pracovníkom s deťmi a mládežou, ktorí sa tejto problematike venujú a chcú sa v nej lepšie orientovať.


Každá z 11 kapitol publikácie sa venuje jednému riziku:
• Hry a gambling
• Internetové podvody
• Internetové známosti
• Kyberšikanovanie
• Mobily
• Netolerancia na internete
• Nevhodný obsah
• Nevyžiadaný obsah
• Sexualita na internete
• Závislosti
• Zneužitie osobných údajov


V úvode každej kapitoly stručne približujeme riziko a vysvetľujeme význam pojmov, ktoré súvisia s témou.

Ďalej sa venujeme podrobnejšiemu opisu rizika a jeho prejavov, so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá, ktoré predstavuje pre deti a dospievajúcich.

Jednotlivé riziká ilustrujeme reálnymi príkladmi zo Slovenska i zahraničia. Nasledujúca časť prináša rady pre rodičov, ako ochrániť deti pred týmito ohrozeniami. V závere kapitoly uvádzame tipy pre deti a dospievajúcich, ktoré by mali odznieť v prevencii, formulované tak, aby boli pre deti zrozumiteľné a prístupné. Súčasťou každej kapitoly sú tiež zdroje, z ktorých sme čerpali informácie.


Vydanie publikácie finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane detí na internete a pri mobilnej komunikácii.


Publikáciu Deti v sieti – Riziká virtuálneho priestoru a ochrana pred nimi si môžete stiahnuť zadarmo ako elektronickú knihu v internetovom kníhkupectve Martinus.sk alebo vo formáte pdf na stránke Zodpovedne.sk: http://www.zodpovedne.sk/download/prirucka_deti_v_sieti_final.pdf 

 

________________________________________

© Obrázok - http://www.rodinka.sk/<< Späť na predchádzajúcu stránku