Aktuality

Email rodičom detí PPV - Viedenská

Vážení rodičia informujeme vás :

Ahojte naši predškoláci! PPV

     Keďže naša MŠ Viedenská 34 je ZATVORENÁ z dôvodu vysokého počtu chorých detičiek, tak sa spoločne s pani učiteľkami pokúsime prichystať Vám na doma aktivity, ktoré by sme robili aj v škôlke.

Aktivity budete mať prichystané na každý deň, ktoré vychádzajú z nášho školského vzdelávacieho programu a štátneho vzdelávacieho programu. Tak poďme na to!

 

 

Téma nášho ŠkVP

Dopravná výchova 

Semafor a dopravné značky

od 11.11.2021 - 16.11.2021

 

 

 

 

Zasielame Vám 

 

DIŠTANČNÉ úlohy deťom 5-6 ročným-  povinné predprimárne vzdelávanie -PPV

 

P. učiteľky Vám všetkým rodičom detí PPV Viedenská 34 zašlú na váš email jednotlivé úlohy pre detičky na každý deň .

Ako si zvolíte postup krokov, máte tiež uvedené s presným postupom a inštruktážou.

Pre deti sú pripravené zaujímavé básničky k téme, pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, súťažné kvízy.

A bonusové úlohy na overenie správností poznatkov detí.

 

 

Emailom Vám pôjdu tiež prezentácie.

 

 

 

Bonusové úlohy:

Otvorte si prezentáciu, ktorú máte v prílohách a overte si Vaše vedomosti o doprave. 

 

Úlohy, prezentácie, bonusové kvízy od 11.11.2021 – 16.11.2021 spracovali veľmi podrobne a správne p. uč. Mgr. Mikolajová, Cmorová pre všetky deti EP Viedenská 34 plniace PPV.

 

 

 

 

ZMENA vydania termínu : Učiace balíčky deťom PPV budú vydané 18.11.2021.

V prípade,  ak by bola MŠ zavretá do budúcna  p. učiteľky zadajú už len postup práce s pracovnými zošitmi.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku