Aktuality

Erb a vlajka Košíc

Ďalšia aktivita nášho Grantového projektu, ktorý plníme podľa spracovaného plánu :
Ako iste viete prvá informácia bola zverejnená o našom skvelom projekte - má niekoľko častí plnenia:
O čo ide ?
Riaditeľka MŠ Budapeštianska 1 spracovala projekt a uchádzala sa o finančný príspevok  pre všetky naše deťúrence. Projekt bol ÚSPEŠNÝ!  Získali sme grantový finančný príspevok.


NÁŠ PROJEKT má názov :
UČÍME SA RADI VONKU  VODNÝ SVET.
V zmysle projektu nás čakajú ďalšie 2 aktivity


Aktivita č. 2 :  23.4.2018


Výroba triednych zástav a symbolov a piktogramov na edukačnú činnosť. Všetky triedy.
Tieto symboly deti vyrobia spoločne a jeden z nich bude odovzdávaný na Mesto Košice v rámci exkurzie detí v mesiaci máj 2018.

Bude sa maľovať, tvoriť v každej triede...

 

Aktivita č. 3 : - splnená
Boli objednané pomôcky zo športovo – pohybovou tematikou . Na hlavnú aktivitu detí nášho projektu boli dnes objednané nové učebné pomôcky

                                               Malý vodný svet s príslušenstvom   

                                               Wizzy Dizzy kolotoč na udržiavanie rovnováhy detí
                                               Sada 40 ks terčíkov

a iné .....( ako prekvapenie deťom..

Grantová zmluva  je zverejnená v zmysle povinného zverejňovania e-Gov zmluvy

 

 

 

 

 

 

 

Erb mesta Košice pochádza z roku 1369. Mestu ho udelil kráľ Ľudovít I. Veľký na kráľovskom hrade v Diósgyőri (dnes súčasť Miškovca). Erb nie je najstarším v Európe, ale jeho výnimočnosť spočíva v tom, že kráľ k nemu vydal erbovú listinu – armáles, ktorá je prvým takýmto dokladom udeleným pre právnickú osobu v Európe, a teda na svete vôbec.

Dovtedy sa udeľovali znaky iba fyzickým osobám a jeho udelenie Košiciam svedčí o dôležitosti tohto mesta v rámci Uhorského kráľovstva a kultúrnej vyspelosti v rámci stredovekej Európy. Ďalším unikátom košického erbu je fakt, že mesto k nemu obdržalo až štyri erbové listiny (prvú potvrdzujúcu a tri ďalšie   polepšujúce), a to vždy od iného panovníka.

 

Vlajka mesta Košice
1. Vlajka mesta Košice sa používa spôsobom ustanoveným Štatútom mesta Košice v §79, 83 a 84 a týmto všeobecne záväzným nariadením. Pomer strán vlajky je 2:3. Jej vyobrazenie je prílohou Štatútu mesta Košice.
Za zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá ten, kto ju použil alebo používa.
2. Vlajka mesta Košice upevnená v bodoch na lanko sa vztyčuje na vlajkový stožiar alebo žrď tak, aby žltá (zlatá) bola hore. Vztyčovanie a snímanie oficiálnej vlajky mesta môžu uskutočniť iba mestskí policajti v uniforme a pri tomto akte sú povinní použiť biele rukavice.
3. Na znamenie štátneho smútku, alebo smútku mesta, sa vlajka spustí na pol žrde alebo stožiaru.
4. Ak sa spolu s vlajkou mesta vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa umiestni napravo pri pohľade z ozdobeného objektu.
5. Pri medzinárodných podujatiach neštátneho významu konaných v meste Košice, keď sa nevztyčuje štátna vlajka Slovenskej republiky, vztyčuje sa vlajka mesta Košice na najčestnejšie miesto.

Mgr. Iveta Strukanová - riaditeľka školy

https://www.kosice.sk/includes/docuStore_getByID.asp?id=1997
https://sk.wikipedia.org/wiki/Erb_Košíc

 << Späť na predchádzajúcu stránku