Aktuality

Červenáčik ďakuje a lúči sa

ČERVENÁČIK ďakuje a lúči sa


Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 týmto VEREJNE ĎAKUJE a zároveň sa rozlúči


24. 9.2018 s p. učiteľkou Erikou Saxovou za jej dlhoročnú, obetavú prácu na škole.


Milá naša kolegyňa Erika, v mene celého kolektívu by som chcela touto cestou poďakovať a pri Tvojom snažení v pracovnej oblasti nechcela by som zabudnúť na 17 rokov Tvojej práce, kde som Ťa aj ja osobne prvýkrát spoznala, krásnu, milú a usmievavú kolegyňu.


Táto Tvoja práca Ťa zapísala do vedomia mnohých kolegýň, ale aj  ostatných ľudí v našej škole, v ktorej si zanechala dojem schopnej, múdrej a ambicióznej učiteľky.


V týchto šľapajách si pokračovala aj vo funkcii koordinátorky nášho ČERVENÁČIKA pôsobiaceho v materskej škole.

 


Tvoju prácu si vážim nielen ja, kolegyne, ale aj rodičia, ktorí nešetrili slovami chvály a radosti nad spokojnosťou, že svoje deti majú v tých najlepších rukách.


Ja ako riaditeľka a kolegyňa zároveň chcem dnes v mene svojom, ale aj v mene nás všetkých z nášho početného kolektívu blízkych poďakovať sa Ti za všetku Tvoju prácu, za všetko Tvoje snaženie pri plnení si pracovných povinností.


Poďakovať sa za Tvoj úsmev a ľudský rozmer.

Chcem Ti povedať, že si nesmierne vážim Tvoje ľudské cítenie, osobnostné vlastnosti, ktoré sa stali dôvodom, že si Ťa vážime, máme Ťa radi, a preto budeme 24.9.2018  s Tebou na tejto rozlúčke spoločne s Červenáčikom.


ERIKA, ďakujeme!

A prajeme Ti veľa ZDRAVIA, ktoré je tak vzácne....


To nie je obeta prísť sem.
To nie je slušnosť prísť sem.
To nie je vypočítavosť prísť sem.
Je to radosť potriasť ruku.
Je to česť vysloviť úctu.
Je to srdce, ktoré vraví „ďakujem!“

 

P. učiteľka Erika Saxová sa dňom 23.9.2018 rozhodla z osobných dôvodov ukončiť pracovný pomer na našej škole.


Veríme, že pokiaľ sa budeš dobre cítiť, že spoločne s našim ČERVENÁČIKOM ako bývalá koordinátorka sa pripojíš k akciám, ktoré máme pred sebou aj tento školský rok.


Mgr. Iveta Strukanová a kolektív MŠ<< Späť na predchádzajúcu stránku