Aktuality

Exkurzia - Pavol DOBŠINSKÝ v Múzeu

Váž. rodičia informujeme Vás

 

Riaditeľka školy objednala

pre deti a vysiela ich na opäť

zaujímavú a tvorivú exkurziu.

Deti 5-6 ročné navštívia

Východoslovenské múzeum v Košiciach.

 

 

 

 

 

Oslávime v múzeu MAREC - MESIAC KNIHY  podujatím, ktoré si pripomenie osobnosť Pavla Dobšinského - slovenského evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa ľudovej slovesnosti. 

 

 

ČO JE PRIPRAVENÉ PRE NAŠE DETI :

 

 

Rozprávková prehliadka expozície

Prírody Karpát,

dramatizovaný prednes rozprávok,

tvorivý kútik.

Deti sa počas podujatia sa prostredníctvom dobrodružných a zábavných úloh “vžijú” do úloh

putovných rozprávkových vandrovníkov, ktorí na svojej ceste za šťastím, poznaním a vyslobodením musia čeliť rôznym nástrahám.

 

 

 

 

 

Podujatie doplní dramatizované čítanie rozprávok a tvorivé dielničky. 

Deti si vyrobia aj maličký darček .

 

 

 

 

 

TERMÍN :

Tešia  sa na nás dňa  31. marca 2023 v budove Divízie (Hviezdoslavova 3).

MŠ Budapeštianska 1        11.00 hod.

EP Viedenská 34                11.30 hod.

 

Vstupné za dieťa hradí škola – 2 €

 

 

 

 

Informovaný súhlas a organizačné zabezpečenie pripravia tr. učiteľky.

 

 

Neváhame, vydáme sa na dobrodružnú cestu za poznaním

a užijeme si spolu s lektorkou Katkou atmosféru Dobšinského príbehov,

ktoré sa odohrávajú v tajuplných zákutiach prírody a podzemia.

 

 

 

Prajeme deťom krásny kultúrny zážitok.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku