Aktuality

Február - Hmatulka a zázračná krabica

Pripravujeme pútavú aktivitu deťom 

„Hmatulka a zázračná krabica “

KDE : v priestoroch MŠ

T: 26.2.2020

 

Pre : deti MŠ

 Hmatulka – edukačná bábka sprostredkuje deťom aktivitu zameranú na rozvíjanie a  skvalitňovanie poznatkov o rôznych predmetoch a ich vlastnostiach, o materiáloch, z ktorých sú vyrobené.

 

 

 

 

Spoznávať vlastnosti materiálov z ktorých sú vyrobené predmety okolo nás, a s ktorými prichádzajú do styku v materskej škole, alebo doma - sklo, drevo, papier, guma, železo, plast... Naučiť deti tieto predmety správne pomenovať, triediť, priradiť, či usporiadať. Oboznámiť ich aj s nebezpečnými predmetmi, zdôvodňovať nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri manipulácii s týmito predmetmi. Súčasťou aktivity bude aj triedenie odpadu do farebných triediacich košov.

 

Hmatulka bude deti skúšať ako zo zázračnej krabice vedia vyťahovať predmety a hádať čo to asi je ?

ako zatvorenými očkami vedia rozlišovať predmety podľa hmatu, deti si spoločne s Hmatulkou vyskúšajú na boso aj koberčeky zdravia – pocitové chodníčky .

 

Koordinátorky . p.uč. Mgr. Mihóková, Rečová , Smolíková, Cmorová, Mačatková

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku