Aktuality

Február- Pinokio, Budúci školák, depistáž detí 5-6

Vážení rodičia zverejňujeme  opakovane  informácie mesiaca Febrár :  

 

1.  navštívi nás -   Divadielko  Cililing s rozprávkou  PINOKIO 

 

KEDY : 22.2.2023

ČAS :

8.30 hod.  MŠ Budapeštianska 1

9.45  hod. EP Viedenská 34

 

Keď klameš, narastie ti dlhý nos!

      Pinokio dokáže spievať, tancovať, behať a dokonca aj žonglovať! Nudiť sa s ním niet kedy...

 

 

Len čo majster Gepetto vystrúha z hovoriaceho polienka malého dreveného chlapca, hneď sa v jeho dome začnú diať čudesné veci: chlapčiatko zaraz vyrastie, dostane meno - Pinokio a už letí do školy.

Cestou však stretáva zloducha, ktorý ho nahovorí na návštevu divadla, kde sa Pinokio stretáva s jeho riaditeľom. Z Pinokia sa stáva divadelná hviezda, no keď chce s divadlom skoncovať, zatvára ho principál Strakandy do klietky a púšťa len na predstavenia. Jedinou cestou úniku je predstavenie pokaziť! Pinokio je vyhodený z divadla, stretáva sa s tatkom Gepettom, ktorý sa ho vybral hľadať a bol zjedený veľrybou. Stretnú sa v jej bruchu, no nakoniec ich zachráni Pinokiov dôvtip a dlhý nos.

 

Prajeme deťom krásny kultúrny zážitok.

Vstupné 1,50 € za dieťa hradí škola

 

 

 

 

 

 

 

2.  Termíny  psychológ  na EP Viedenská 34  Projekt Budúci školák

 

Riaditeľstvo školy na základe vzájomnej spolupráce medzi MŠ a CPP – náš partner pre deti.

Po spoločnom stretnutí s našou kmeňovou psychologičkou Mgr. Járeková, ktorá dňa 23.11.2022 navštívila našu školu sa dohodlo  o ďalšej ponuke vzdelávacích preventívnych aktivít určené pre deti 5-6 ročné.

 

Preventívny program bude od Januára 2023 prebiehať na Elokovanom pracovisku Viedenská 34 . 

Rodičom budú tr.učiteľky dávať podpisovať NOVÉ  info súhlasy. 

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vám oznamujeme že sa mení názov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)   na Centrum poradenstva a prevencie (CPP).

 Preventívny program – „Budúci školák “

Program pomáha rozvíjať oblasť duševného zdravia v emocionálnej oblasti. Má pomôcť deťom naučiť sa rôzne spôsoby, ako robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov. Pozornosť je venovaná aj tomu ako sa prispôsobiť v nových situáciách a ako riešiť konflikty. A tiež zameraný na prípravu detí na vstup do ZŠ. 

 

Termíny EP Viedenská 34 – Budúci školák   -  5 stretnutí  - Čas : 9.15 hod 

25.1.2023

31.1.2023

15.2.2023

 21.2.2023

 27.2.2023

 

 

 

 

 

3.   Riaditeľstvo školy  ZABEZPEČILO  -  Depistáž detí 5-6 ročných

 

1.Psychologická depistáž detí 5-6 ročných oboch škôl 

2. Psychosociálny výcvik  určený učiteľom 

INFORMÁCIA RODIČOM - DEPISTÁŽE PRE DETÍ KTORÉ NÁM BUDÚ ODCHÁDZAŤ DO ZŠ

P. psychologička z CPP Karpatská 8, 040 01 Košice navštívi naše školy a prípravné triedy za účelom vykonania depistáže detí.

 

Začíname o 8.00 .

Priestory škôl a organizačné zabezpečenie je pripravené na depistáž detí tak, aby nerušene mohli deti pracovať s CPP na stanovených úlohách overovania .

TERMÍNY:

MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1               9. 2. 2023

EP VIEDENSKÁ 34                         15. 2. 2023

 

P. triedne učiteľky vám zaslali - do 26.1.2023  na vaše emailové adresy dokumenty, ktoré požaduje CPP:

- tieto prosím odovzdať vyplnené k rukám triednych učiteliek, ešte pred nástupom vykonania depistáže.

- v prílohe Vám bol zaslaný informovaný súhlas k depistáži pre rodičov – emailom

-  depistážny hárok na vyplnenie pre učiteľov – určený učiteľom – vyplnia triedne učiteľky.

Po ukončení depistáží Vám ešte  zašleme na email : 

* * máme pre Vás pripravené tlačivá a pokyny, ktoré dostanete emailom k prípadným odkladom – ak dieťa do ZŠ nepôjde.

t. j Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania - PPPV

 

 

 

 

4.  Psychosociálny výcvik  určený učiteľom B1

určené  pre : UČITELIA MŠ Budapeštianska 1 

( 15.2.2023 je MŠ uzavretá  - využívame deň na vzdelávanie)

základe zákona 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch má zamestnávateľ § 79 zabezpečiť ročne preventívne psychologické poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznávanie a riešenie konfliktov v podobe ponúkaných modulov.

 

Sociálna percepcia

Sociálna komunikácia

Sociálna interakcia v skupine

Konflikty a ich zvládanie

Tvorivosť ako rozvoj osobnosti

Podľa plánu a dohody termínu 15.2.2023 od 12.00 hod. sa bude pre učiteľov MŠ Budapeštianska 1 organizovať na EP Viedenská 34 .

POSKYTOVATEĽ  AKTIVÍT :

Centrum poradenstva a prevencie - CPP
Karpatská 8, 040 01 Košice

055/68 23 211
055/62 26 615

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku