Aktuality

Február - Šašokarneval

Váž.rodičia pripravujeme deťom a zverejňujeme vám, aby ste si zabezpečili pre deti masky..

ČO : „ŠašoKARNEVAL “

 

 

27.2.2023  Budapeštiaska 1

28.2.2023 EP Viedenská 34

Máme vyzdobené obe školy – triedy a naše telocvične a aula školy sú zmenené a pripravené na náš karneval.

Vítať budú tiež detí vyzdobené krásne vstupy do budovy školy.  P. učiteľky na výzdobách už pracujú. 

 

 

Tak ako každý rok, aj tentokrát pre všetky deti našej materskej školy pripravujeme zábavné dopoludnie s hudbou, sprievodom masiek a rôznymi hrami pre deti.

Deti si v tento radostný deň užijú množstvo zábavy a spoločne - sólo sa odfotografujú, aby im na tento deň ostala aj spomienka vo forme fotografie zapísať sa do tabuliek – spoločná, sólo.

Nahlásiť tr.učiteľke výber foto - profesionálna služba.

P. učiteľky nehľadajte budú krásne animátorky ...tiež oblečené krásne šašoanimátorky,

Všetky p. učiteľky budú krásne šašolienky – oblečenie, masky , parochne máme aj pedagógov.

 

Pokyny pre rodičov: 

 

Prosíme rodičom,

aby deťom pripravili karnevalové masky

a prezliekli dieťa v šatni do karnevalovej masky.

A takto ho odovzdávate službukonajúcej učiteľke. 

 

 

Všetky učiteľky pripravia deťom zábavné dopoludnie spojené s hudbou a programom.

Hry, súťaže, hádanky a sprievod masiek...

 

 

Na obed si všetci spoločne pochutnáme na fašiangovej tradícii  ktoré pre všetky deti a kolektív materskej školy pripraví a zabezpečí školská jedáleň.

Deti budú mať sladučké šišky. 

Prajeme deťom krásny kultúrny a veselý dníček.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku