Aktuality

Folklór a čítanie

BUDEME  MAŤ  NÁVŠTEVU


ČÍTANIE a Folklórne vystúpenie s harmonikou - privítame vzácnych hostí.


ČO SA TEDA CHYSTÁ ?


Pri príležitosti mesiaca kníh sme dostali hodnotný darček a zároveň ponuku.
Starosta MČ sídliska Ťahanovce nám poslal krásnu ilustrovanú knihu „ Rozprávka o odvážnom mravčekovi“


Táto kniha ako sa píše v liste bola zakúpená MČ ako podpora OZ Maják.


Zároveň sme spolu s knihou dostali aj ponuku, že ak plánujeme čítanie pre deti, tak p. starosta Mgr. Ing. Ihnát a prednostka úradu JUDr. Zemková budú participovať na tomto rozprávkovom čítaní.


Riaditeľstvo MŠ prijalo túto ponuku a tak dňa 11.3.2019 o 9.00 hod privítame našich hostí, usadíme sa a budeme pozorne počúvať


„ ROZPRÁVKU O ODVÁŽNOM MRAVČEKOVI“.


Ale máme pre detičky ešte jednu skvelú správu.


Spevácka skupina a Združenie žien Slovenska v Košiciach pod vedením Mirona Suváka a predsedom

Košického klubu p. Repčíková navštívia našu MŠ a 

prídu nám ukončiť náš hudobný – literárny - MAREC

 

S KRÁSNYM FOLKLÓRNYM VYSTÚPENÍM


Detičky uvidia prekrásne ženy oblečené v ľudových krojoch sprevádzané hudobným nástrojom – harmonikou.


Započúvame sa do hlasu : hovoreného, spievaného.


A ako by to vyzeralo...keby sme ich privítali slávnostne ?

 

Veď my na škole máme krásne zakúpené kroje pre chlapcov a dievčatká, máme aj nové oblečenie Kvetinkovo.

Aj my ich privítame slávnostne oblečené.


Chlebom a soľou bolo vítanie hostí ako tradícia, obyčaj.

Takto krásne našich vzácnych hostí privítame a veru si s nimi spoločne aj zanôtime.

Prajeme  deťom krásny kultúrny zážitok 


Deti 3 triedy z EP Viedenská 34 prichádzajú na 9.00 na MŠ Budapeštiansku 1.

V mene všetkých detí našim hosťom ďakujeme za kultúrne vystúpenie.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku