Aktuality

Fond zdravia

ÚSPEŠNÝ PROJEKT

Vážení rodičia touto cestou Vás informujeme,
 

ŽE NAMI PREDLOŽENÝ PROJEKT FONDU ZDRAVIA
BOL ÚSPEŠNÝ

 

Viac: www.kosice.sk - fond zdravia

Ako aj v sekcii nášho web sídla : projekty školy

 

Žiadosť

o poskytnutie dotácie v rámci Grantovému programu na rok 2016

z Fondu zdravia mesta Košice, n.f.

Cieľ nášho projektu: Aj na jeseň a v zime je žiaduci pobyt na čerstvom vzduchu. Preč od monitorov, preč z vykúrených miestností. Príroda má svoje čaro aj keď teplota klesne k bode mrazu. Košice a ich okolie ponúkajú množstvo možností na prechádzky a šport.

 

Podporovať - rozvíjať u detí v rámci uskutočnenia aktivít:

• Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka

• Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí.

• Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu.

• Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov.

• Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.

• Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník.

• Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

• Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

• Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade.

• Hravo experimentuje s farbami.

• Zvládne turistickú prechádzku.

• Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

 

Okruh otázok ku projektu prevádzaného na škole je vyvrcholením aktivity spoločne na školskom dvore –podporujeme pobyt na čerstvom vzduchu za každého počasia.

 

 

Otázky pozostávajúce z týchto tematických okruhov:

- Dokážeš sa hrať s loptou na dvore?

- Ak chceš byť zdravý čo musíš robiť?

- Vieš, kde v okolí MŠ stoja farebné kontajnery?

- Vieš, akej farby sú kontajnery a do ktorého čo patrí?

- Je správne ak športujeme?

- Je lepšie sedieť pred počítačom alebo hrať sa na čerstvom vzduchu?

Naše aktivity sa postupne plnili .

 


Dňa 16.1.2017 sa uskutoční na školskom dvore MŠ nasledovná aktivita :1. Stanovište: ,,ESKIMÁCI“ – I.trieda
Deti budú stavať zo snehových gulí iglu.

 

2. Stanovište: ,,DOLU BREHOM“– II.trieda
Deti sa budú na tomto stanovišti spúšťať z kopca na kĺzakoch a sánkach.
 

3. Stanovište: ,FAREBNÝ SNEH“ – III.trieda
Deti budú pomocou vodových farieb ,,maľovať“ sneh.

 

4. Stanovište: ,,ZAMRZNUTÁ FONTÁNA“ – IV.trieda
Deti sa pôjdu prejsť k fontáne v rámci prechádzky.

 

5. Stanovište: ,,SNEHOVÉ OTLAČKY“ – VII.trieda
Deti budú robiť stopy a anjelikov do snehu.
 


6. Stanovište: ,,SNEHULIAK“ – všetky triedy
Deti si postavia spoločne s p.uč. snehuliakaNa záver : spoločný nástup v družstvách – spoločný spev deti ,,Snežík sa nám chumelí....spoločný pokrik : 3- krát hurá!
• Deti si symbol prírody–vystavia vo svojej triede MŠ.

• Všetky deti –budú ocenené – dostanú Medaily.

• Z aktivít budú vyhotovené fotografie – prezentáciu z zverejníme na webovom sídle školy pre rodičov ako aj pre deti- ktoré na základe fotografií budú vedieť vyhodnotiť svoje výkony- sebahodnotenie detí. 

 
Stanovište: PITNÝ REŽIM – podávanie teplého čaju.
Zabezpečí školská jedáleň.

 

Aktivita na popoludnie ( po odpočinku detí ) – všetky deti dostanú pracovný list a vyfarbia si ho ,,Zima v prírode“ –spoločný rozhovor o prírode v zime .• PRACOVNÝ LIST pre deti ,,ZIMNÉ ŠPORTY“
Spoj červenou čiarou všetky predmety, ktoré patria k zimnému športu.
Správne pomenuj a vyfarbi zimné športy.(zdroj Lajošová A.)
 

• PRACOVNÝ LIST pre deti – ,,ODPAD V PRÍRODE“ ( www.kafomet.sk)
PRACOVNÝ LIST pre deti -grafomotorické cvičenie ,,SNEHULIAK“
KOORDINÁTORKY : p.uč. Lajošová, Ondrejová, Mgr. Sladíková a kolektív MŠ << Späť na predchádzajúcu stránku