Aktuality

Oznam MMK - ZÁPIS detí do ZŠ - zmena

Váž. rodičia zverejňujeme a zasielame emailom všetkým rodičom detí plniacich povinné predprimárne vzdelávane .

Informácia od zriaďovateľa MMK – oddelenia školstva

zo dňa 15.2.2024 

Termín zápisu do základných škôl bol oproti Harmonogramu POP zmenený.

 

 

Prosím, aby ste informovali rodičov, že 

zápis do prvého ročníka ZŠ

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

bude 5.4. a 6.4.2024.

Informácie sú na weboch ZŠ.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Váž.rodičia informujeme Vás 

    Dňa 5.2.2024

sa EP Viedenská 34

OTVÁRA pre všetky deti.

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

Informácia išla všetkým rodičom na email.

 

** ďakujem zamestnancom ( upratovačkám, učiteľom, ŠJ  aj z Budapeštianskej 1

za participáciu a pomoc pri odstraňovaní havaríjneho stavu na EP Viedenská 34.

ZVLÁDLI SME TO.

* hav.stav je v štádiu riešenia ďalej.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dňa

2.2.2024 bude MŠ

EP Viedenská 34 zavretá.

Máme havárijnú situáciu - dnes vybudchol kanál v príľahlých priestoroch školy.

Situácia je operatívne riešená.

Pre všetky deti , ktoré potrebujú MŠ dňa 2.2.2024

je náhradná MŠ Budapeštianska 1 -

1 trieda.

O postupe vás budeme informovať.

Informácia išla všetkým rodičom na email.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku