Aktuality

Info č.1 - Nové deti a nástup

Info č.1  Pre naše NOVÉ DETI a  rodičov

 

Vážení rodičia prinášame Vám k nástupu našich  NOVÝCH detí 

 

 

 

 Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti.
Táto udalosť so sebou neprináša problémy len pre dieťa ale i pre zákonných zástupcov a učiteľky.

 

Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky – Je toto správanie v norme? Zvládne naše dieťa dochádzku do materskej školy? Ako môžeme dieťaťu pri vstupe do materskej školy pomôcť?


Podobné problémy majú aj učiteľky. Obávajú sa nového školského roku, pretože väčšina nováčikov má pri začleňovaní ťažkosti. Každé dieťa zvláda adaptačný proces inak.


Adaptačný proces je podmienený viacerými faktormi ako sú: zrelosť vyššej nervovej sústavy, výchovný štýl v rodine, zdravotný stav dieťaťa, vek dieťaťa, predchádzajúci pobyt v kolektívnom zariadení.

Viac si viete prečítať v sekcii Adaptačný proces u detí a poradia vám aj naše skúsené p. učiteľky  s ťažším prekonávaním adaptácie detí.

 

Čo by malo dieťa pred nástupom do materskej školy vedieť


• mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC,
( v prípade ak dieťa  tieto návyky nemá, bude dočasne vylúčené z MŠ – plienkované deti )
• čiastočne sa obliekať, obúvať,
• čiastočne samostatne jesť lyžicou, piť z pohára,
• zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše,
• požiadať o pomoc

 

Dieťa potrebuje do MŠ

- osobné veci

prezuvky (zo zdravotných dôvodov - pevná uzatvorená obuv alebo ortopedické sandále s pevnou podrážkou, z bezpečnostných dôvodov nie vsuvky),

pyžamo – sa každý týždeň mení – zabezpečujú rodičia - vymieňa sa týždenne,

náhradné veci do skrinky pre prípad znečistenia alebo ,,nehody“ (hygienicky zabalené, označené menom)

1 x náhradné rúško hygienicky zabalené pre prípad výskytu ochorenia

 

každé dieťa má svoju skrinku označenú menom a príslušnou značkou

detskú nepremokavú plachtu ( resp. igelitovú podložku pod plachtu – malé deti do 3 rokov)

Všetky veci v skrinkách si kontrolujú a udržiavajú v čistote rodičia

( v skrinke nesmie byť - žiadne jedlo, sladkosti a fľaše s pitím

Hygienické vreckovky do skrinky, hrebeň
Všetky veci dieťaťa označiť menom, symbolom, značkou,
Oblečenie dávame do skrinky dieťaťa, obuv do botníka v šatni, resp. pod určené lavičky v šatni.

Pri nástupe vás usmernia p.učiteľky .

 

Nepotrebujete nosiť :

obliečky na detské posteľné prádlo, plachty, uteráčiky, vankúše a paplóny nenosíte – máme ich pripravené pre všetky deti v 2- 3 sadách pre každé dieťa

 (t. času sa v čistiarni všetky dezinfikovali a sú pripravené pre všetky naše detičky -  

1 x za 14 dní ich bude pomocný personál podľa covid automatu a vyjadrenia RÚVZ  prať u nás na škole  

deti majú pre udržiavanie čistoty rúk, pripravené zásobníky s aktívnou penou a zabezpečené zásobníky s papierovými utierkami.

 

Prosíme:  
V šatniach sú parapetné dosky - kryty na radiátor - slúžia ako ochrana pred úrazom detí, v žiadnom prípade tam deti neusádzajte ! prísne zakázané !  deti sa usádzajú na lavičky pri obliekaní.

 

Nepotrebujeme do MŠ

Do našich oboch škôl nepotrebujete doniesť žiadne :

 

WC papier, tekuté mydlo, žiadne výtvarné potreby, uteráky, posteľné prádlo, obliečky, všetky potreby zabezpečuje škola pre detičky.

Perieme aj sušíme v sušičkách všetky potreby pre deti na škole

 

 

Každé dieťa má prichystané: vlastné lehátko a 

        antialergický palónik, vankúš,

        2 celé sady posteľného prádla,

        uteráky farebné. 

 
Nepotrebujete taktiež nosiť žiadne fľaše s vodou.
Deti majú zakúpené termonádoby k poskytovaniu pitného režimu.

 

 

POTREBUJETE LEN !!! aktuálne platné tlačivo –

 

1. Splnomocnenie o vyberaní dieťaťa – potvrdené notársky
                                             ( resp. matrika- overený podpis)
 

   Nájdete v  sekciách TLAČIVÁ 

 

 

Prosíme vás o sledovanie webového sídla MŠ, kde sa dozviete o všetkých pripravovaných aktivitách pre deti v oboch školách.

 

Ostatné Tlačivá - k nástupom Vám pripravíme podľa info .2  a info 3


O poplatkoch za školu sa dozviete na web sídle :

sekcia poplatky -  školné sa platí každý mesiac bez ohľadu či dieťa nechodilo do MŠ ( postup máte uvedený o vrátenie školného)

 

Upozorňujeme rodičov, vzhľadom k rozličným priezviskám ( aby ste do správy pre prijímateľa uvádzali meno dieťaťa za ktoré je realizovaná platba.

 

Stravu a poplatky súvisiace so stravovaním – rieši  vedúca ŠJ

Školné a poplatky za úhradu MŠ, potvrdenia  – rieši hospodárka školy

 

Na triedach telefón p. učiteľky nemajú -

ak sa zhorší zdravotný stav dieťaťa a pod. dieťa je umiestnené do izolačky a následne vás 

kontaktujeme  – preto prosíme uvádzať aktuálne telefónne čísla do tlačív aj počas roka pri zmenách.

Poprosíme tiež nahlásiť učiteľkám na triede vaše emailové adresy zákonných zástupcov – kde v prípade potreby zasielame informácie, fotky vašich detí a iné.

 

 Prečítajte si tiež pokyny a informácie  č. 2 a číslo 3

 

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku