Aktuality

Info o strave v MŠ

Vážení rodičia určite ste v médiách postrehli informáciu o dovezenom mäse.

Včera 23.11.2021 o tom informovali aj na TA 3, kde vyzvali v závere relácie , aby rodičia zisťovali aké mäso sa dodáva do sietí MŠ a škôl.

 

Za naše obe školy vás chceme upokojiť , že naše potraviny podľa uzavretých a zverejnených  zmlúv cez EKS  obsahujú údaj – aby dodávaný tovar pochádzal prevažne zo Slovenska.

 

P. vedúca školskej jedálne objednáva tovar od našich dodávateľov každý deň. Pri mäse máme preferovaný výrobok Hyza – kuracie mäso pôvod Slovensko. Ku každému tovaru máme stále priložené štítky pôvodu.

Všetky potraviny sú preberané a uskladnené podľa HCCP  požiadaviek. Teplomery sú každoročne kalibrované v jednotlivých miestnostiach a chladničkách.

 

Každý deň sa všetky vzorky ukladajú na 24 hodín.

Ovocie, zeleninu, pečivo a iné dodávané potraviny, suroviny sú každý deň  na Budapeštianskej 1 prekontrolované podľa objednávok a následne sú prebraté od dodávateľov na obe školy.

Kontrolu vykonáva RÚVZ.

Pre deti, ktoré si nosia stravu z dôvodu choroby - máme pripravené chladničky, ktoré slúžia LEN na TENTO účel. Ako to predpisuje vyhláška o školskom stravovaní a pokyny RÚVZ.

 

V kuchyni sú teraz v súčasnej dobe s epidemiologickou situáciou Covid 19 ešte väčšie opatrenia , ktoré sú plnené ( napr. pri výdaji ovocia – deťom ovocie vždy balíme a tak ho dostávate domov.

Stolovanie detí prebieha v školskej jedálni – vždy len po jednej triede , deti sedia po 4 pri jednom stole.

Po ukončení stolovania, sa všetky stoly, stoličky dezinfikujú a následne prichádza ďalšia  trieda stolovať.

 

 Jedlo podávame v MŠ 3 x denne. Tried máme 5 na B 1 a 4 na EPV.

Máme sťažené podmienky ako pre zamestnancov ŠJ ale aj časové pásma pre deti. / predtým sa najedli všetky deti spolu.

 

 

Ďakujem týmto žienkam v ŠJ a vedúcej ŠJ za dohľad nad zásadami HCCP a p. učiteľkám za zvládnutie organizačných pokynov vydaných na škole.

V druhom polroku 2022 deti plniace PPV ( 5-6 ročné  ) si budú už samé chodiť po vydávané jedlo na vlastnej tácke.

A začnú používať aj príbor. Pripravujeme ich na stolovanie v ZŠ.

 

 

Salmonela a výskyt ...

Najnovšie dáta Rýchleho výstražného systému pre potraviny odhalili šokujúce zistenie. Počas októbra sa na pulty slovenských prevádzok dostal nakazený tovar až päťkrát. Zarážajúce je, že tieto prípady vôbec nie sú ojedinelé. V júni tohto roka upozornili inšpektori na nakazené mäso až šesťkrát.

Na baktériu salmonely je najnáchylnejšie hydinové mäso a výrobky z neho. Podľa slov šéfa štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša venujú inšpektori zvýšenú pozornosť práve tomuto typu produktu. Zameriavajú sa na čerstvé mäso, tepelne upravené aj mleté. To potvrdzuje aj fakt, že v štyroch z piatich októbrových prípadov bola prítomnosť salmonely zistená v hydinovom mäse zo susedných krajín. Konkrétne z Česka, Poľska a z Ukrajiny. Celkovo tak bolo na Slovensko  dovezených 9 500 kilogramov sporného tovaru.

Veľkým problémom je najmä neskoré odhaľovanie takýchto prípadov. Nakazené mäso z Česka a Poľska sa stihlo vypredať oveľa skôr, než naň stihli inšpektori upozorniť. Veterinárna správa potvrdila, že oznámenie o mäse dostali až po dátume jeho spotreby. Tak sa problémový výrobok ľahko dostal nielen konečným zákazníkom, ale aj do obchodov či reštaurácií. 

Za posledné dva roky bolo na Slovensko dovezených celkovo 69 výrobkov, v ktorých bola zistená prítomnosť salmonely, pričom až 86 % týchto výrobkov bolo mäso alebo produkty z neho. Baktéria totiž vie prebývať aj v iných druhoch potravín. 

Zdroj - https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/nasich-obchodov-doviezli-tony-masa-nebezpecnou-bakteriou-vacsina-predala

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku