Aktuality

Info -Pokyny k stravovaniu 5-6 ročné deti

 

Pokyny ku stravovaniu 5-6 ročných detí.

Vážení rodičia

 

Dňa 8.12.2021 Vám emailom na vaše emailové adresy

zasielame vyrozumenie od vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

 

 

Ohľadom štátnej dotácie  -

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE 5-6 ROČNÝCH DETÍ.

 

Prosíme :

 

Vytlačené - vyplnené a podpísané –

NOVÉ Tlačivo 

doručiť triednym učiteľkám do 14.12.2021 .

Tlačivo bude aj dostupné u triednych učiteliek

 

I a III trieda – MŠ Budapeštianska 1

III a IV trieda – EP Viedenská 34

 

 

 

Prosíme o dodržanie termínu odovzdania – 14.12.2021

Vedúca ŠJ ich musí spracovať a doručiť na Magistrát mesta Košice.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku