Aktuality

Info pre rodičov a zamestnancov školy

Vážení rodičia informujeme vás :

 

 

 

 

 

 

1. O PROJEKTE,  KTORÝ BOL SCHVÁLENÝ A ÚSPEŠNÝ A ZÍSKALI SME ďalšie 1000 €.

Múdre hranie 2“ - rozvojový projekt pre materské školy - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré neboli úspešné v projekte „Múdre hranie“ vo februári 2021.  

Zoznam úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl detskými knihami a didaktickými pomôckami v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ je zverejnený na minedu.

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne do 31. 03. 2022. 

Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára zverejneného tejto stránke ministerstva najneskôr do 30. 04. 2022

Veľmi sa tešíme a budeme mať pre detičky opäť niečo nové na školách.

 Úspešné koordinátorky : Bc. Sokolová – Lukáčová, Weissová pomôžu s výberom UP.

 

 

 

2. POCITOVÉ HMATOVÉ CHODNÍKY - informačné panely z výherného projektu Fond zdravia (1500 € ) boli ukončené a detičky dnes usilovne pracovali spoločne s p. učiteľkami a výplňami zaplnili naše hmatové chodníky. Do informačných tabúľ MACKO vyrábajú informačné piktogramy o recyklácii , ktoré spoločne s deťmi vyplnia do náučných tabúľ a budú slúžiť na výučbu environmentálnej výchovy.

 

 

 

 

3. INFORMÁCIA O NOVOM COVID AUTOMATE A VYHLÁŠKACH  A PODMIENKACH  - vstup na pracovisko ... 

BUDÚ ZVEREJNENÉ DO 22.11.2021

 

dnes vydaná vo VESTNÍKU VLÁDY Slovenskej republiky

Ročník 31 Uverejnené 18. novembra 2021

259

VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia

pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

 

Prosím sledovať stránku školy. Budeme aktualizovať a prinášať informácie a podmienky podľa Covid automat a ďalších nariadení a vyhlášok...

 

Mgr. Iveta Strukanová 

riaditeľka školy << Späť na predchádzajúcu stránku