Aktuality

Info rodičom - Termíny a zabezpečenie osláv

Informácie rodičom – termíny a zabezpečenie osláv

 

Váž. rodičia informujeme Vás o blížiacich sa termínoch aktivít pre deti.

 

Aktivity budú postupne zverejňované a pridané na webovom sídle školy s presným popisom,

ale zapíšte si do kalendárov dôležité dátumy a potrebu prípravy potrieb pre vaše dieťa k oslavám:

 

 

TERMÍNY :

 

 

  ČO ČAKÁ NAŠE DETIČKY : 

 

 

 

 

 

1.OSLAVA MDD SA BUDE KONAŤ 1.6.2023 NA ŠKOLSKÝCH DVOROCH OBOCH ŠKÔL.

Ale prosíme v predstihu – pripraviť dieťaťa na oslavy MDD nasledovne *:

 

 

MŠ Budapeštianska 1 – INDIÁNSKY DEŇ

pripraviť pre dieťa tematické oblečenie – INDIÁN/KA

zabezpečia rodičia 

 

 

 

 

 

EP Viedenská 34 – PIRÁTSKY DEŇ

pripraviť pre dieťa tematické oblečenie – PIRÁT/KA

zabezpečia rodičia 

 

 

 

 

 

 

2. NEZABÚDAME V NAŠICH ŠKOLÁCH ANI NA OSLAVU DŇA OTCOV

 

OSLAVA DŇA OTCOV sa bude konať 5.6.2023 o 15.30 hod.

Prosíme zabezpečte si svoje pracovné povinnosti, aby ste sa mohli spoločne s vašimi deťmi zabaviť,

súťažiť...a pripravte si športové oblečenie ockovia.

 

 

 

 

 

 

3. Lietajúci Tím 

 

živé vtáčiky preložené z apríla 2023 sa bude konať 12.6.2023

na školských dvoroch oboch škôl 

 

 

 

 

 

 

 

4. ROZLÚČKY DETÍ 5-6 ročných s Materskou školou – so všetkými deťmi, zamestnancami školy.

 

MŠ Budapeštianska 1 20.6.2023   8.15 - začiatok krátkeho vystúpenia pred rodičmi

EP Viedenská 34   -  21.6.2023   8.15 - začiatok krátkeho vystúpenia pred rodičmi

* potom veľkolepé oslavy rozlúčky všetkých detí s animátormi, maskotmi....

 

 

 

 

5.Čaká nás tiež reprezentácia škôl - Ťahanovská olympiáda .

 

Podrobný popis každej akcie a aktivity bude zverejnený.

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľstvo školy zakúpilo a zabezpečilo pre deti :

 

Blíži sa sviatok našich najmenších MDD – MDD balíčky    Spolu : 720€

Na rozlúčky detí s MŠ – knihy, medajle, farbičky v malom peračniku.

 

Objednaný sú animátori na Rozlúčky detí – slávnostný deň všetkých detí.

Objednaný sú aj maskoti na Rozlúčky detí s ktorými sa deti zabavia ale aj odfotia- spoločná foto, ktorú Vám pošleme emailom.

Objednané sú stany na maľovanie detí.

 

 

 

Sady JUMBO zvierat na obe školy – vo veľkých formách makety zvierat :

Farma, Hmyz, Exotické zvieratá a ZOO, Lesné zvieratá, podmorské zvieratá, Plazy, domáci miláčikovia.

Kufríky s 3D vajíčkami / ABC, čísla

Sliepočky s 3D vajíčkami/ doprava

 

 

Box s 3D vajíčkami, ovocie, zelenina, geo.tvary.

Podložky pod BeeBot – Rozprávkové bytosti.

Pexeso MAXI – hudobné nástroje.  

Spolu : 970,40€

Objednané pre potreby školskej jedálne pre deti :

Nové termosky na zabezpečenie pitného režimu detí a dózy.

 

 

 

INFORMÁCIA K ŠKOLSKÝM DVOROM :

 

Váž. rodičia dôsledne vás žiadame dodržiavať školský poriadok nasledovne:

Je neprípustné sa po prevzatí dieťaťa z MŠ zdržiavať sa na školských dvoroch.

 

V teplejších dňoch začnú deti po olovrantoch využívať školský areál pre pobyt detí s učiteľkami.

Prosíme po prevzatí dieťaťa z MŠ – opustiť areál MŠ.

 

 

 

 

INFORMÁCIA K SLNEČNÝM DŇOM :

 

Prosíme deti krémovať – tvár, rúčky, používať klobúčiky, šiltovky na hlavu.

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA – ZDRAVOTNÁ :

V prípade výskytu pedikulózy – výskyt vší  ( infekčné ochorenie – informovať učiteľky na triede, za účelom informovania ostatných rodičov a kontrolujte prosím deťom vlasatú časť hlavy.

Škola pri oznámení vykonáva tiež opatrenia na zamedzenie šírenia.

Dieťa môže nastúpiť do kolektívu až keď pediater vystaví doklad .

Viac o pedikulóze máte zverejnené v sekcii OKIENKO pre rodičov – Pedikulóza.

 

 

 

Kolektív MŠ a p. učiteľky sa už pripravujú na všetky aktivity pre deti výzdobu, pomôcky.

Zabezpečujeme súčinne všetko pre deti k akciám aj so školskou jedálňou.

Čakajú nás pútavé a krásne aktivity na ktoré sa môžu detičky tešiť.

 

 

Ďakujeme  - tešia nás slová uznania od vás za doterajšie zvládnuté akcie a slávnostné vystúpenia.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku