Aktuality

Info rodičom - zátvor škôl, poplatky, ..

 

Vážení rodičia

prinášame vám nové informácie.

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMÁCIA – PRERUŠENIE PREVÁDZKY

Zriaďovateľ mesta Košice vydal usmernenie o prerušení prevádzky – LETO - zátvor škôl

( zverejnený dokument máte v sekcii okienko pre rodičov – harmonogram prázdnin)

Každá materská škola bude v prevádzke podľa harmonogramu prázdnin na školský rok 2021/2022.

 

 

 

Prevádzka oboch  škôl  prerušená : 

ZÁTVOR oboch škôl

v mesiaci JÚL 

1.7.2022 -29.7.2022

 

 

 

 

 

 

Náhradné MŠ sú :

MŠ Belehradská 6 – pre deti EP Viedenská 34

MŠ Budapeštianska 3 – pre deti z MŠ Budapeštianska 1

 

Požiadavky na rodičov :

Na náhradnú školu dieťa potrebuje

Paplón, vankúš

Obliečky na paplón, vankúš, plachtu

Pyžamko

Prezuvky

Uterák

1 ks uložené rúško v skrinke

 

Prosíme rodičov, aby po ukončení dochádzky dieťaťa v našej MŠ, ako aj náhradnej MŠ vyprázdnili osobnú skrinku dieťaťa. A odniesli si svoje potreby z MŠ.

Školy túto službu medzi sebou nevykonávajú a nezabezpečujú.

 

Požiadavky na učiteľov :

P. učiteľky spracujú menný zoznam detí s osobnými údajmi (dátum narodenia, bydlisko, telefónne číslo na rodičov, príp. alergie ) po jednotlivých týždňoch a budú zisťovať záujem u rodičov o náhradnú MŠ ako aj v našich MŠ – samostatne mesiac JÚL

 ( náhradné školy) a tiež mesiac august . Budú vás aj telefonicky kontaktovať.

Termín uzávierky a odovzdanie podkladov na ďalšie spracovanie je do 10.6.2022.

 

 

 

 

Prevádzka oboch našich škôl

je nasledovná

v mesiaci august :

1.8.2022 – 26.8.2022

 

 

 

 

 

V mesiaci august budú na našich školách deti z :

 

MŠ Budapeštianska 3 – na MŠ Budapeštianska 1

MŠ Juhoslovanská 4 – na MŠ Budapeštianska 1 

 MŠ Belehradská 6 – na EP Viedenská 34

 

Ktoré triedy budú v prevádzke v auguste:

Zloženie a prevádzkovanie tried bude vyvesené na vchodových dverách.

Deti budú zaradené v triedach podľa počtu nahlásených detí aj z iných MŠ.

Harmonogram tried ako aj prítomnosť službukonajúcich učiteliek spracuje škola podľa svojich vnútorných podmienok.

Pri deťoch sa budú p. učiteľky striedať – podľa ich prítomnosti  v práci .

 

 

 

 

Od 29.8 .2022 je už

každá škola otvorená len pre svoje kmeňové deti.

Začiatok

nového školského roka je 5.9.2022

 

 

 

 

 

2. INFORMÁCIA PRE RODIČOV : poplatky  -    NOVÉ                                           

 

Počas prázdnin dieťa, ktoré nebude navštevovať MŠ ani náhradnú – neplatí poplatok ( školné 20 €

Nie je potrebné už žiadať žiadosťou o odpustenie školného počas letných mesiacov.

Zároveň budeme mať aj nové informácie ohľadom poplatkov za MŠ od zriaďovateľa podľa zmien VZN mesta Košice, ktoré vám zverejníme.

 

 

 

 

 

 

3. INFORMÁCIA – Fotenie detí odchádzajúcich do ZŠ

 

V rámci spolupráce,  chceme deťom a tiež vám ešte urobiť radosť, a preto sme naplánovali na

27.5.2022

Fotenie - Pamätná foto v Talároch

Chceme Vám ešte zdokumentovať portrét vášho dieťaťa – fotenie  na tému : Portréty v talároch

 

 

 

Prosíme,  aby v uvedený deň boli všetky deti, ktoré nám odchádzajú do ZŠ prítomné na škole.

Talár a talársku čiapku - všetko bude pripravené zo strany školy.

Propozície už majú p. učiteľky na triedach.

 

 

 

4. INFORMÁCIA – Poďakovanie deťom a rodičom

 

Ďakujeme p. učiteľkám a deťom - za DEŇ narcisov – výnos z finančnej zbierky Červenáčik

Pokladnička :

 č. 1442 – 128, 40€

č.. 1443 – 121,47€

 

 

Spolu naše detičky vyzbierali – 249,87€

 

p. učiteľkám a deťom,  ktoré nás reprezentovali na súťažiach a prehliadkach – za umiestnenie a získanie čestného uznania.

 

 

 

 

Rodičom – oteckom z 1 triedy EP Viedenská 34  –

pomoc pri maľovaní detských prvkov na ihrisku.

* ešte stále sa viete u tr.učiteliek prihlásiť - ďakujeme 

 

 

 

Onedlho zverejníme naše krásne a pútavé pripravované aktivity

k najkrajšiemu sviatku všetkých detí 

Chystáme MMD...a iné

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku