Aktuality

Informácia rodičom - sociálna poisťovňa

Vážení rodičia , táto informácia bola zverejnená na stránke sociálnej poisťovni , a preto Vás informujeme :

 

Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 si svoju povinnosť splnila a údaje boli spracované za všetky deti a zaslané do určeného termínu

 

 

 

Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia: do zajtra 1.4.2020 pošlite zoznam detí

zverejnené : bolo 31.03.2020

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, teda do stredy 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni

poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie (s uvedením mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa).

 

Na tento účel je vytvorená mailová adresa: KORONAzariadenia@socpoist.sk

Sociálna poisťovňa si na základe žiadosti o OČR podanej rodičom, overí, či dieťa naozaj za normálnych okolností navštevuje predškolské zariadenie, resp. či bolo zapísané v tomto zariadení počas krízovej situácie a teda či rodič spĺňa túto podmienku na priznanie dávky ošetrovné (OČR). Tento zoznam musia predškolské zariadenia poslať Sociálnej poisťovni na základe novely zákona o sociálnom poistení schválenej minulý týždeň. Sociálna poisťovňa nemôže vyplatiť OČR takému rodičovi s dieťaťom v predškolskom zariadení (netýka sa základných škôl), kde si nebude môcť overiť, že dieťa takéto zariadenie naozaj navštevuje. Iné zdroje v tomto smere Sociálna poisťovňa nemá.

 

 

V prípade, že Sociálna poisťovňa nedostane od predškolského zariadenia takýto zoznam, dávky rodičom nebude môcť vyplatiť.

Ak bude zoznam zaslaný oneskorene, oneskorí sa aj výplata dávky.

V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú predškolské zariadenia povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch.

 

Vzorový zoznam detí je k dispozícii tu: Zoznam detí predškolského zariadenia.

Z dôvodu jeho rýchlejšieho a technicky jednoduchšieho spracovania prosíme o jeho vyplnenie a zaslanie e-mailom.

Názov súboru (zoznam detí), v ktorom predškolské zariadenie je povinné poslať zoznam detí Sociálnej poisťovni na e-mail KORONAzariadenia@socpoist.sk, posielajte v tvare:

skratka okresu_skratka druhu zariadenia_mesto_ulica_názov zariadenia

 

 

Ďakujem ostatným vedúcim zamestnancom a zamestnancom THP, ŠJ za súčinnosť pri zabezpečovaní chodu školy ( aj bez prítomnosti detí na škole, plníme si naďalej všetky úlohy rozpočtovej organizácie školy 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku