Aktuality

Informácia k poplatkom

Vážení rodičia usmernenie od zriaďovateľa

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení  prevádzky školských zariadení

 

 

od 30.3.2020 do odvolania

 

rozhodlo,

 

že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia  prevádzky školských zariadení

 

nebudú uhrádzať

 

príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

Prosíme rodičov,  aby zastavili platby – trvalé príkazy od Apríla 2020.

O ďalších pokynoch Vás budeme informovať naďalej. ( preplatky... atď.)

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku