Aktuality

Informácia o HN a vystúpenie detí

 

Vážení rodičia poskytujeme Vám 2 informácie : 

 

1. Informácia vybavovania poskytovania dotácie na stravu a učebné pomôcky v prípade hmotnej núdze.

 

V prípade, ak má Vaša rodina finančné ťažkosti, môžete sa obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ( ďalej len UPSVaR). Poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi sa realizuje podľa zákona č.599/2003 Z. z o pomoci v HN . Ak UPSVaR uzná Vašu rodinu ako rodinu v hmotnej núdzi alebo ako nízkopríjmovú, vydá vám o tom potvrdenie.

S týmto potvrdením príde zákonný zástupca dieťaťa za hospodárkou školy a vyplní tlačivo „ vyhlásenie“.

Ďalší postup už zabezpečuje škola, ktorá postupuje žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu a učebné pomôcky na Magistrát mesta Košice.

Potvrdenie z UPSVaR o hmotnej núdzi musí byť doručené ( odporúčame osobne) do 14.8.2020 na MŠ Budapeštianska 1 – hospodárke školy, ktorá následne spracúva všetky podklady a odstupuje ich na Magistrát mesta Košice.

 

 

2. Budeme reprezentovať naše školy :

Našu mestskú časť  navštívi počas svojho pobytu v Košiciach v piatok 3. júla 2020 o 14,00 hod.  minister pôdohospodárstva SR. Pri príležitosti jeho pobytu u nás pripravujeme  pre neho uvítací ceremoniál aj s programom.

 Sekretariát miestneho úradu nám napísal.

      Obraciam sa na Vás, pani riaditeľka,  o poskytnutie 2 detičiek Vašej MŠ s vystúpením 2-3 pesničiek  v kroji, ktoré vystúpia v rámci uvítania a privítania chlebom a soľou. Prosím Vás o kontakt  na pani učiteľku, s ktorou budeme komunikovať pri príprave i zabezpečovaní  programu Vašich detičiek.  

 

P. učiteľka Bc. Veronika Balogová pripravuje detičky z EP Viedenská 34 .

Ďakujeme deťom a p. učiteľke za reprezentáciu .

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku