Aktuality

Informácia o prevádzke a zátvore MŠ

Informácia o prevádzke a zátvore MŠ

Vážení rodičia

v čase od 1.7.2019-26.7.2019

sú obe školy v prevádzke


MŠ Budapeštianska 1
EP Viedenská 34
Od 6.00-17.00

 

V uvedenom čase budeme mať deti z iných MŠ a to nasledovne:

MŠ Budapeštianska 1  -     deti z MŠ Budapeštianska 3
                                           deti z MŠ Juhoslovanská

EP Viedenská 34 - deti z MŠ Belehradská 6
                               deti z MŠ Želiarska 4

V prevádzke budú uvedené triedy – vyznačené budú na vchodových dverách .
Prípadné informácie podajú triedne učiteľky. 

Deti budú počas mesiaca JÚL rozdelené do iných tried, vzhľadom k prevádzkovaniu tried a čerpania dovoleniek učiteľov.

Na škole budú prevádzané upratovacie práce ako aj - oprava strechy a rekonštrukcia kúpelne - podľa zmluvy.

 

Prosíme deti z iných MŠ, aby si priniesli svoje uteráčiky, posteľné prádlo (obliečky, plachtu ako aj vankúš a paplón) pyžamo.

DETI z iných MŠ : vyplníte prihlášku na stravu, podpíšete bezinfekčnosť  u službukonajúcich učiteliek.


                             
Zátvor MŠ Budapeštianska 1 a EP Viedenská 34
Je v čase od 29.7.2019-23.8.2019

MŠ Budapeštianska 1  -     deti sú v MŠ Budapeštianska 3                               

EP Viedenská 34 - deti sú v  MŠ Belehradská 6
                          

Prosím informujeme rodičov, že naše deti , ktoré bude prijaté na náhradné MŠ si majú priniesť: prezuvky, posteľnú bielizeň (obliečky na paplón a vankúš) a pyžamo, uterák.

V prevádzke sú obe  naše školy  od 26.8.2019

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku