Aktuality

Integrovaný záchranný systém

UŹ pripravujeme od 13.8-17.8.2018

zopakujeme si štruktúru záchranných zložiek, s náplňou ich práce a s otázkami ????

PREČO musí dochádzať k záchranným akciám a AKO sa máme správať

 

1. aby sme sa sami nestali ich príčinou

2. keď sme svedkami nejakej krízovej situácie

 

využijeme našu skvelú učebnú pomôcku Integrovaný záchranný systém

 

 

 

Cieľom bude zopakovať vedomosti detí o tejto závažnej spoločenskej oblasti, a vštepovať deťom do povedomia ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE SPRÁVANIE a  dôsledky 

nedodržiavania pravidiel bezpečnosti v bežnom živote.

 

Náš súbor obsahuje 6 tematických obrazov 

1 POŽIAR

2. POVODEŇ

3. DOPRAVNÁ NEHODA

4. ZJAZDOVKA

5. KRÁDEŽ

6. ZEMETRASENIE 

 

 

Cieľom je viesť deti ako sa máme v krízových situáciách správať, ako zavolať pomoc, deti budú riešiť situácie a zároveń rozvinieme dejovú líniu manipuláciou s predmetmi. 

Učebná pomôcka obsahuje súbor postáv, ako aj vozidiel, ktoré rozvinú dejovú líniu jednotlivých krízových situácií.

UP obsahuje karty so symbolmi a karty s telefónnymi číslami .

Zopakujeme si hlavne všetko o požiaroch, ako sa NEHRAŤ s nebezpečnými prvkami, ktoré ho môžu spôsobiť.

 

koordinátorky : službukonajúce učiteľky

 << Späť na predchádzajúcu stránku