Aktuality

Január - Ľadové kráľovstvo

Pripravujeme pre detičky :

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO –

Pani príroda

Termín : 21.1.2020

Cieľom aktivity bude  

Poznať, rozlíšiť, opísať prírodné javy ovplyvnené počasím.


Experimentovať, skúmať a pozorovať prírodné javy topenia a tuhnutia.


Rozlišovať charakteristiku vlastností snehu a ľadu.

 

 

Na základe praktických činností a skúseností poznať, čo všetko môže ovplyvniť topenie snehu, ľadu.

 

Deti sa budú spoznávať, rozlišovať zložky živej a neživej prírody

Budú určovať niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou.

Na základe vlastného pozorovania a skúmania budú triediť niektoré zložky živej a neživej prírody.

Cieľom je prejavovať vzťah k prírodnému prostrediu.

 

 

 

Využijeme aj naše kalendáre počasia, programovateľné učebné pomôcky – BEE Bot včielky – ktoré budú hľadať zimné symboly živej a neživej prírody.

 

Na záver si vypočujú zvuky zimy – meluzíny.

 

Aktivita bude sa uskutoční ako

projektová hodina /IMZ/ v multifunkčnej triede výučby

a bude pokračovať na školskom dvore.

 

 

Koordinátorky :

p. uč. Mgr. Uličná,  Mgr. Višňovská, Rajkovits, Bobáková /2 skupiny detí
                            p.uč. Bc. Baloghová, Bc. Plachetková


Už k nám prišla zima
Už k nám prišla zima, zima, zimička,
celý svet je ako veľká chladnička.
Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad.
Keď k nám príde zima, každý z nás je rád.
Keď sa biely sniežik sypať začína,
celý svet je ako veľká zmrzlina.
Slnko si ju líže zo stromov a striech...
To je ale krása, keď sa sype sneh!

Zdroj : https://babetko.rodinka.sk/detska-rec/basnicky-versovacky-rymovacky/najkrajsie-basnicky-o-zime-a-snieziku/

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku