Aktuality

Január - Môj Vianočný darček

Prvá aktivita pre detičky

V týždni od 8.1.- 10.1.2020 sa bude konať Výtvarná aktivita detí

 

MÔJ NAJMILŠÍ VIANOČNÝ DARČEK

Vedieť vyjadriť svoje pocity

prostredníctvom citovej reflexie :


Vianočné rozprávanie

Na základe vlastného prežívania Vianočných sviatkov budeme u detí uplatňovať zážitkové výtvarné umenie.

 

 

 

Deti budú spoločne s p. učiteľkami viesť rozhovory k tematike predchádzajúcich sviatkov, čo všetko prežili v kruhu svojich rodiny. Aké tradície, zvyky sa pestujú a tradujú...
Nadviažu rozhovor o darčekoch, ktoré deťom urobili veľkú radosť pod stromčekom.

Na základe prežívania si deti umeleckým stvárňovaním budú spoločne rôznymi technikami kresliť, plošne vyrábať, strihať svoje zážitky z Vianoc.

Cieľom aktivity bude prejavovať spolupatričnosť s inými deťmi, tešiť sa a prežívať radosť z vlastnej práce.


Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach.
Vedieť vyjadriť svoje pocity prostredníctvom citovej reflexie : Vianočné rozprávanie


Určite si pamätáte ako deti písali LIST JEŽISKOVI – dnes došli všetky krásne obálky od JEŽISKA – spoločne s p. učiteľkami si tieto listy otvoria a prečítajú si posolstvá adresované deťom.

Koordinátorky : všetky p. učiteľky a deti

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku