Aktuality

JÚL - Vitaj môj kamarát

Pripravujeme :

Medzinárodný deň priateľstva mesiac  júl

 

V našej MŠ privítame aj detičky z iných MŠ.

Pozornosť budeme venovať vzťahom, väzbám a priateľstvám.

 

 Aktivita : 1.7.2019  VITAJTE U NÁS  DETIČKY


Na školskom dvore, v priestoroch škôl službukonajúce učiteľky pripravia pre svoje deti aktivity zamerané na upevňovanie kamarátskych vzťahov.
Vedieť akceptovať iných, vedieť pomenovať svoje pocity.

 


Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity, uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na kontext - zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch.

Deti si budú kresliť

Svojho kamaráta - LEŽIACI KAMARÁT - VŠETKO ČO MÁM NA TEBE RÁD


využijú naše emotikon učebné pomôcky na vyjadrovanie vnútorných  pocitov

pripravia si spoločne s p.učiteľkami vlastné emotikon pomôcky
 

V závere nás čaká spoločný disco tanec s PADÁKOM

 

 

Koordinátorky : všetky službukonajúce učiteľky


Kúsok histórie:

Tradícia oslavy Medzinárodného dňa priateľstva začala v roku 1935 v USA.

Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré do nášho sveta vnáša pokoj a dobru náladu.

Tento deň teda oslávime so svojimi priateľmi, vyjadrime im svoju vďaku, lásku, kamarátstvo.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku