Aktuality

Jún - Ideme ryžovať ZLATO

Jún - Ideme ryžovať ZLATO !!!

ZLATÁ HORÚČKA v Múzeu

 

Riaditeľstvo školy objednalo a zazmluvnilo pre detičky a vysiela na exkurziu 

 

 ALE TERAZ IDÚ NAŠE STREDNÉ DETI


VYSKÚŠAME a VYSIELAME NAŠICH

BUDÚCICH PRÍPRAVKÁROV

 

 

 

Exkurzia detí -  ( časť 1, 3 triedy MŠ B1  a  DETI  EPV- 2 tr. a časť 3.tr. )

Termín :  25.6.2019

Čas konania : 9.30-10.30 MŠ Budapeštianska 1
                        10.00- 11.00 EP Viedenská 34


Opäť vypukne Zlatá horúčka v múzeu!


Vo Východoslovenskom múzeu, v Otvorenej zóne 1 na Námestí Maratónu mieru 2,

je pripravené podujatie plné zlata vďaka finančnej podpore Nadácie Pro Cassovia.

 

 

 

 

 

ČO UVIDIA NAŠE DETI – ČO JE PRE NICH PRIPRAVENÉ :


pre deti sú okrem návštevy a expozície Košického zlatého pokladu pripravené

 
zaujímavé vedomostné, 
zábavné a pohybové aktivity, ako aj 

• maľovanie na tvár,
• tvorivá dielňa
• a samozrejme si budú môcť

 

VYSKÚŠAŤ AJ RYŽOVANIE ZLATA .


Každý dieťa dostáva osvedčenie o ryžovaní a samozrejme vyryžovaný poklad si ponecháva.

 

Organizačné pokyny pre rodičov: prosíme primerané oblečenie, do ruksaku dať aj náhradné tričko, pitie, obuv primeraná.


Koordinátorky : tr. uč. pripravia info súhlas, organizačné zabezpečenie, lekárničku na podujatie.


Zúčastnia sa :
p.uč. Kandráčová, Bc. Bodnárová, Bc.Sokolová- Lukáčová – EPV
p.uč. Rečová, Bobáková, Mgr. Mihóková, Mgr. Semáčová, 1-THP


Vstupné za deti : 1 € hradí škola

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy
 << Späť na predchádzajúcu stránku