Aktuality

Jún- Koníky u nás- Lúčime sa so škôlkou

Váž. rodičia informujeme Vás 

JÚN 2024

Lúčime sa so škôlkou.

 

Naša posledná aktivita pre detičky je pripravená...

na posledný júnový týždeň :

 

Navštívia nás maličké PONÍKY na školskom dvore.

 

Povozia detičky a aj sa odfotia naše detičky

Fotky vám pošleme emailom .

 

 

 

 

P. triedne učiteľky povinne pripravia informované súhlasy - pre rodičov. 

 

 

Termín: 25.6.2024

MŠ Budapeštianska 1 – zdarma – vybavil náš otecko p. Sozanský – veľmi pekne ďakujeme za túto pomoc.

EP Viedenská 50 E za hodinu... jazdenia na koníkoch

 

 

 

Prajeme deťom krásne prázdniny, slnečné dni plné radosti a úsmevu.

1. Zverejníme vám ešte opätovne zátvory našich škôl ( sekcia okienko rodičov )

2. Čo budú deti potrebovať do náhradných MŠ počas prázdinovej činnosti.

3. A prehľadnú dokumentáciu - koľko aktivít sme pre vaše detičky v školskom roku 2023/2024 pripravili naviac -

s cieľom potešiť deti a poskytnúť im navyše nami pripravované aktivity, aby ich pobyt u nás v oboch školách bol zmysluplný, radostný. 

 

Celému kolektívu oboch škôl za všetky zvládnuté úlohy školského roka ďakujem. Prajem príjemné prežitie JÚLOVÉHO ZÁTVORU ŠKOLY. Načerpať energiu, silu, optimizmus na zvládnutie príprav nového školského roka 2024/2025.

Mgr. Iveta Strukanová

riad.školy 

 << Späť na predchádzajúcu stránku