Aktuality

Jún - Olympijský oheň

OLYMPIJSKÝ OHEŇ

13. Ťahanovská športová olympiáda detí predškolského veku

Dostali sme pozvanie na reprezentáciu školy.

Cieľom podujatia je šíriť olympijské ideály, univerzálnosť a prístupnosť pre všetkých, priblížiť atmosféru súťaže olympiád a stať sa súčasťou olympijského hnutia.

 

ALE športovať budeme všetci..


NAŠ PROGRAM na oboch školách :


 

Pripravujeme aj pre naše obe školy a aby nám nebolo smutno, tak si tento deň spoločne pripravíme aj pre naše detičky na školskom dvore

OLYMPIÁDU.

 

Naši kamaráti nás pôjdu reprezentovať a našim deťom budú pripravené stanovištia, stupienky víťazov, olympijské medaile, olympijsky oheň.


Podujatie za účasti slávnostnej hudby sa začne na školskom dvore o 10.00 hod

Organizačné pokyny pre rodičov : prosíme pripraviť deťom

tričká sú určené pre obe školy

1.tr. Zelené

2.tr. Červené

3.tr. Modré

4.tr. Žlté

7.tr. Biele

Koordinátorky podujatia na školských dvoroch:

B1 – p. uč. Molnárová, Mgr. Semáčová a uč.
EPV – p. uč. Bc. Bodnárová, Kandráčová a uč.

 

 


PROGRAM  REPREZENTÁCIE na 13. ročníku:


Termín konania : 11.6.2019
Miesto konania : areál MŠ Belehradská


Priebeh: 8.45-9.00 prezentácia
               9.00-11.00 otvorenie, sľub, súťaže, vyhodnotenie
Veková kategória : 5-6 ročné deti
Počet pretekárov : 6 detí / 3 dievčatká a 3 chlapci/ z oboch škôl

Súťažné disciplíny detí : 


1. Skok do diaľky z miesta
2. Beh dievčatá 15 m, chlapci 20 m
3. Beh cez prekážky na 10 m
4. Hod do diaľky z miesta
5. Slalomový beh na 10 m

 

Reprezentácie sa zúčastnia deti z EPV  a B1 

( výber detí po spoločnej dohode - p.uč. Bc. Baloghová a deti z MŠ B1 – p. uč. Mgr. Mihóková )
....deťom držíme prsty za reprezenzáciu


Všetkým deťom prosíme obliesť športové oblečenie a športovú obuv.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku