Aktuality

Jún- reprezentujeme -Ťahanovská olympiáda- 15. ročník

Jún – Ťahanovská olympiáda 15 ročník

 

ČO : „ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA spojená s dňom OTCOV  “

Predpríprava  reprezentácie na : 

 

ŤAHANOVSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU -

15 ROČNÍK .

 

 

 

 

Dostali sme pozvanie : 

MŠ Belehradská  organizuje v spolupráci s MÚ MČ  a garantom podujatia je Dr. Marián Kafka, člen Olympijského klubu Košice.


T : 22.6.2023

 

Pripravujeme deti na reprezentáciu .

 

Cieľom podujatia je šíriť olympijské  ideály, univerzálnosť a prístupnosť pre všetkých, priblížiť atmosféru súťaže olympiád a stať sa súčasťou olympijského hnutia.


Odporúčanie usporiadateľa :  pred reprezentáciou nám odporúčajú previesť školské kolá olympiády.

 

A preto sme si zorganizovali Deň OTCOV športovým popoludním, aby nás mohli detičky reprezentovať.

 

 


Pre : deti MŠ realizácia školskej olympiády prebehla na aktivite Dňa OTCOV.

 


Cieľom pripravovanej olympiády je podporiť deti v športových aktivitách.

Deťom prinesieme veselý, zato však mimoriadne informatívny pohľad na olympiádu.

Podrobné opisovanie všetkých disciplín.

 

 


Budeme u deti iniciovať činnosti emotívneho zážitkového charakteru a tvorbu nápadov. 
Športovými aktivitami budeme u detí podporovať radosť zo spontánnych a riadených pohybových aktivít.

 

 

Pripravujeme deti na reprezentáciu v týchto disciplínach:
Naše disciplíny :

 

                                                                     slalomový beh na 10 m
skok znožmo do diaľky z miesta,
skok vo vreci,

hod do diaľky z miesta
beh cez prekážky na 10 m

beh dievčatá 15 m, chlapci 20m

 

 

 

 


Na základe hore uvedených aktivít chceme dosiahnuť náš cieľ:


Výchova k zdraviu rozvíja poznanie dieťaťa, mení jeho hodnotový systém. Deti nadobúdajú skúsenosti a kompetencie, naučia sa chápať zdravie ako hodnotu, vážiť si ho a ochraňovať, stávajú sa ochotnými a schopnými pomôcť byť ľudskými k sebe i okoliu. 

 

 

Získavanie poznatkov o zdravom životnom štýle.

Poznávanie samého seba, svojich potrieb.

Rozvíjanie hodnôt a postojov zdravého spôsobu života.

Podporovanie ochrany svojho zdravia ako aj zdravia iných.

Riešenie modelových situácií ohrozujúcich zdravie.

 

 

 

 

 

Koordinátorky: p. uč. Bc. Bodnárová deti EPV          ( 3 dievčatká a 3 chlapci )

                            p. uč. Bobáková deti MŠ B1              ( 3 dievčatká a 3 chlapci ) 

 

PROSÍME deti primerane obliesť*


DETI BUDÚ REPREZENTOVAŤ NAŠU OBE ŠKOLY :
                        

22.6.2023 o 8.45 ZRAZ MŠ Belehradská


* prosíme deti športovo obliesť

Informovaný súhlas pripravia koordinátorky.

 

 

 

 

Ďakujeme deťom a p. učiteľkám za reprezentáciu našich škôl.

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku