Aktuality

Jún - Reprezentujeme školy - Dopraváčik

Reprezentujeme školy – Dopraváčik.

Váž. rodičia informujeme 

 

Dostali  sme pozvanie na reprezentáciu

DOPRAVÁČIK VŠEVEDKO

6. júna 2023 

 

 

 

podľa harmonogramu a pozvánky sa naše deti 5-6 ročné ( 6 detí z oboch škôl ) zúčastnia 

akcie Dopraváčik v MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach.

Budú nás reprezentovať na dopravnom ihrisku pre šesťčlenné družstvá detí s pani učiteľkou.

 

DISCIPLÍNY:

 

jazda na bicykli,

slalom na kolobežke,

dopravné značky pre chodcov a cyklistov,

bezpečnostné prvky cyklistu,

správanie sa v doprave (triedenie obrázkov správne/nesprávne),

puzzle dopravné prostriedky,

kotúľanie pneumatiky.

 

Pre deti bude pripravené občerstvenie, ktoré venuje OÚ MČ sídlisko Ťahanovce a malé odmeny od sponzorov. 

 

HARMONOGRAM  účasti 6.6.2023:

MŠ Viedenská - 9.50 hod.

MŠ Budapeštianska 1 - 10.00 hod. 

 

koordinátorky : p. učiteľky : Mačatková a Paperníková pripravia info súhlasy a deti k reprezentácii.

 

Ďakujeme deťom a p. učiteľkám za reprezentáciu.

 

Mgr. Iveta Strukanová

Riaditeľka školy<< Späť na predchádzajúcu stránku