Aktuality

Jún - Slávnosť- rozlúčka detí- záhradná párty

Váž. rodčia informujeme Vás o realizácii :

 

SLÁVNOSTNÁ ZÁHRADNÁ  PÁRTY

ROZLÚČKA s deťmi odchádzajúcich do ZŠ s celou školou.

 

 

 

V dňoch 20.6.2023 a 21.6.2023 máme veľkú záhradnú párty deti s deťmi, ktoré nám odchádzajú do ZŠ.

 

Odchádzajúce deti 6 ročné sa rozlúčia so všetkými deťmi, p. upratovačkami, kuchárkami, s p. učiteľkami, vedúcimi zamestnancami školy, vedením školy.

 

 

So všetkými, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní počas rokov dochádzky detí.

 

 

Miesto rozlúčky detí :  

 

20.6.2023 MŠ Budapeštianska 1 : začína rozlúčková párty o 8.10 hod aj pre rodičov - viď priebeh...

 

21.6.2023 EP Viedenská 34  : začína rozlúčková párty o 8.10 hod aj pre rodičov - vid priebeh..


Prosíme priniesť deti o 7.30 do MŠ (aby sa stihli prezliesť do nášho slávnostného oblečenia)

 

 

 

 

 OBLEČENÉ budú mať deti počas vystúpenia :

 

Deti budú mať oblečené naše objednané a zakúpené: 

TALÁRE s krásnymi čiapkami ( kráľovská modrá + žltá)

Pri slávnostnej rozlúčke pred rodičmi.
 

 

 

 

 

 

Objednané je pre všetky deti doobeda : MASKOTI a animátori

TATKO ŠMOLKO a ŠMOULINKA

Na školskom dvore budú deti čakať aj obj. MASKOTI, ktorí sa postarajú o zábavu všetkých detí

MŠ Budapeštianska 1:      8.15 -9.15 hod.

 EP Viedenská 34 :            8.15- 9.15 hod

 

Všetky deti sa spoločne odfotia s maskotmi – fotky vám všetkým pošleme emailom .

 

 

 

 

 

 

DEŤOM SME PRIPRAVILI KRÁSNE PREKVAPENIE .

 

Darčeky :

MEDAILE OSTÁVAJÚ DEŤOM AKO DAR A SPOMIENKA NA MŠ.

KNIHY a PEREČNIK   s farbičkami

 

 

 

 

 

 

PRÍPRAVA A VÝZDOBA ŠKOLY A POTRIEB V ZÁHRADE

 

Zakúpené boli párty potreby ( konfety, obrusy, balóny, tanieriky, poháre, atď.

Slávnostne sa pripravujú panely a párty stany v záhrade, lavičky pre rodičov a fotenie detí.

PEČIEME Slávnostný koláčik - PRE VŠETKY DETI  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.PRIEBEH SLÁVNOSTI A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE PRE VŠETKY DETI

 

Pozývame rodičov MŠ Budapeštianska 1 a detí 6 ročných (ráno zraz o 8.00 Budapeštianska 1 na školskom dvore pri slávnostne vyzdobených párty stanoch a školskom dvore.

Rodičom MŠ Budapeštianska 1 ukážu program, s ktorým sa budú lúčiť so všetkými kamarátmi celej školy.

Pozývame rodičov EP Viedenská 34 a detí 6 ročných ( ráno zraz o 8.00 Viedenská 34 na školskom dvore pri slávnostne vyzdobených párty stanoch a školskom dvore.

Rodičom EP Viedenská ukážu program, s ktorým sa budú lúčiť so všetkými kamarátmi celej školy.

 

 

 

 

 

 

 

PRIEBEH : 

 

MŠ BUDAPEŠTIANSKA 1 

EP Viedenská 34

o  8.10 nasledovne :

 

 

 

 

 

8.10 Stretnutie detí na školskom dvore – slávnostné vystúpenie pred rodičmi účinkujú deti odchádzajúce do ZŠ.

Fotenie detí  - spoločná foto s  maskotmi.

8.35 Po programe – si deti sadnú k prestretým stolom a budú mať desiatu pod párty stanmi ukončenie pre rodičov,

8.00 -  Desiata všetkých detí MŠ v školských jedálňach

8.25  Príchod všetkých detí na školský dvor – postupné striedanie sa detí pri fotení s maskotmi .

 

 

 

 

 

 


MINI DICSO SCHOW s MASKOTMI

a zábava a hry všetkých detí  s maskotmi.

Prestreté párty stoly pre deti – podávaný koláčik a pitný režim.

Ukončenie a záver.

 

 

 

 

 

 

PRAJEME VŠETKÝM NAŠIM

DEŤOM, 

ABY BOLI  ÚSPEŠNÉ

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE.

 

 

 

 

Celý priebeh akcie hradí škola aj maskotov a animátorov. 

Maskoti – 1 škola 135 E€ ( 270 spolu obe školy ). 

 

Ďakujem celému kolektívu zamestnancov za prípravu, realizáciu rozlúčkovej slávnosti .

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << Späť na predchádzajúcu stránku