Aktuality

Júl- Voňavá prechádzka a chytré nôžky

Pripravujeme

Voňavá prechádzka a chytré nôžky


KEDY : 8.7. 2019

Senzomotorické aktivity na školskom dvore a átriu.
Hry na rozvoj vnímania, budeme rozvíjať u detí Hmat.


Cieľom bude rozvíjať u detí hmat.

 


 

Naša koža obsahuje milióny senzorov, ktoré reagujú na vonkajšie podnety.

 

Hlásia mozgu, či je niečo studené alebo horúce, hladké či drsné, tvrdé alebo mäkké. Väčšina týchto senzorov sa nachádza na rukách a v ústach.

Preto sme si pripravili pre deti,  ktoré  rady ohmatávajú predmety rukami aj ústami zároveň.

Malé detské rúčky sa rady hrabú v piesku.

 

Deti trhajú trávu, zbierajú malé kúsky nerastov a pri tom sa zároveň trénuje aj jemnú motoriku.

 

 

zdroj jaktak.cz

 

P. učiteľky dostali za úlohu vytvoriť pre deti  senzomotorické chodníky.

 

Z rôznych materiálov. Ktoré budeme môcť využívať počas celého roka.


Zároveň na školskom dvore budú deti v krabiciach, nádobách mať pripravený dlhý senzomotorický chodník .

Vyložený bude  rôznym materiálom, napríklad pieskom, okruhliakmi, listami, machom, kožušinou, pokrčeným papierom, senom a pod. 

 

zdoj .msjilemnickehobb.edupage.org

Senzomotorické chodníky  budú tvoriť cestu.

Ukážka a realizácia výroby pocitového senzomotorického chodníka.

 

Deti so zatvorenými očami a bosými nohami budú viesť a budú určovať - Čo cítia?

Či uhádnu dokonca nejaký konkrétny materiál?


Vyskúšajú si aj pocitový chodník, ktorý máme aj v átriu, aj náš vlnitý chodník 

Koordinátorky :

p.uč. Mgr. Semáčová, Bobáková, Mačatková, Molnárová, Mgr. Mihóková, Rajkovits –

 

Mgr.Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku