Aktuality

Koncept učebného programu MOY TOY

Váž.rodičia predstavujeme Vám náš nový 

 

Učebný program POSTAVME SI S IGORKOM A MILUŠKOU MESTEČKO MOY TOY

je tvárny, jeho realizácia do značnej miery závisí na osobnosti pedagóga, od časového rozvrhu, ktorému programu bude v jednotlivej MŠ a v konkrétnej triede venovaná.

 

ZAČÍNAME : 12.1.2018 v dopoludňajších hodinách pre všetky triedy

Koordinátorky: Ondrejová, Mgr. Durbáková, Mgr. Tokarčíková, Mačatková 

 

MOY TOY slúži aj ako učebná pomôcka, ktorá je zaujímavá nie len pre deti, ale vďaka spracovanej metodike a animovanému návodu aj pre učiteľov.
Materiál pre detí je zjednocujúci pridaním rovnakých dielcov (kolieska, kocky), tak aby učiteľka mohoal deti na začiatku viesť pri stavbe rovnakých jednoduchých hračiek. Začínajú jednoduchými „buginami“ z kociek a koliesok a postupne spoločne zvládajú stále náročnejšie stavby.

 

Pre učiteľky máme Metodiky s podporným materiálom, prispôsobené veľkosti skupiny detí a Mestečka – Malé mestečko (2 tematické sady, do 12 detí), Mestečko (5 rôznych tematických sád, do 30 detí + skrinka a pracovný pultík). 

Aj CD manuál, video návody.

 

 

 

 

Obsahom systému MOY TOY pokrývame veľkú časť učebných osnov (ŠVP).

Deti sa pri hre zdokonaľujú v jemnej motorike, technickej zručnosti, sociálnych  interakciách, ako aj dopravnej výchove.

Vždy  ide o prebudenie záujmu, o podporu, prehĺbenie a udržanie záujmu pri budovaní vlastnej technickej zručnosti a rozvíjaní samostatnej a všestrannej osobnosti dieťaťa. Manuálna zručnosť a šikovnosť detí nie je zďaleka predurčená a je len a len na dospelých, či vlohy detí objavia, či neobjavia, rozvinú, či utlmia.
Pokiaľ má trieda dostatok priestoru na ponechanie rozostavaného Mestečka v rozloženej podobe, je to ideálne. Pokiaľ sú priestory v škôlke obmedzené, je potrebné prispôsobiť tieto aktivity daným podmienkam.

V našej MŠ bude MOY TOY umiestnená v mutifukčnej miestnosti, tak aby kedykoľvek vedeli deti spoločne pracovať s UP.

MOY TOY sú slovenské odolné drevené stavebnice pre chlapcov aj dievčatká od 3 do 8 rokov. Pomocou spojovacích kolíkov, kladivka a vyrážača je možné z drevených dielcov postaviť rôzne hračky od hasičského auta až po lietadlo. Osem rôznych tematických sád je prepojených medzi sebou a z každej sa dá postaviť 15 až 40 hračiek. 

 

ČO TVORIVÉ HRANIE SO STAVEBNICAMI MOY TOY ROZVÍJA?

 

 

JEMNÚ MOTORIKU

Koordinácia oko/ruka a oko/dve ruky sa rozvíja pri používaní kladivka a vyrážača na zatĺkanie a vytĺkanie drevených kolíkov. Šnúry slúžia na tréning prevliekania a viazania.

 

 

 

 

SOCIÁLNE INTERAKCIE

Všetky sady majú súčasne viac hračiek pre hru v skupine, alebo s rodičmi. Sady Malá rodina a Veľká rodina obsahujú viac figúrok, nábytku a domčeky. Zaujmú viac dievčatá k modelovaniu situácií v rodine.

 

 

 

 

DOPRAVNÉ ZRUČNOSTI

Sady Polícia a Veľká rodina sú doplnené o modul Dopravná výchova (dopravné ihrisko, značky semafory, figúrky chodcov a cyklistov) na tréning správania sa vodiča, chodcu a cyklistu na ceste.

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ MYSLENIE

Hračky sa stavajú podľa obrázkových návodov, zasúvaním rôznych spojok a čapov. Dielce majú rôzne tvary a farby, ktorými dieťa rozvíja pozornosť a hrou si ujasní funkcie a použitie dielcov.

 

 

Najväčšia existujúca expozícia drevených hračiek MOY TOY je umiestnená v Království železnic v Prahe

Základy stavebníc MOY TOY, ktoré boli položené pred 25 rokmi sa začali nedávno znovu rozvíjať po výhre druhého miesta na výstave Etudy z dreva.<< Späť na predchádzajúcu stránku