Aktuality

Kreslenie na asfalt

Dňa :5.5.2014


Čo: Podujatie Kreslenie na asfalt organizované Centrom voľného času, Košice v rámci dňa mesta Košíc

Téma:  História Košíc, sa konalo od 10,00 do 11,30 hod.

Našu materskú školu reprezentovali 4 prihlásené deti spolu s p. uč. Kandráčovou .


Matúško Turčan, Sofia Suraničová, Ninka Demjanovičová, Katka Krušková. Za ich prácu sme obdržali DIPLOM.


Ďakujeme deťom a p.učiteľke za ich reprezentáciu našej školy.

 << Späť na predchádzajúcu stránku