Aktuality

MÁJ -Ideme na súťaž

Ideme reprezentovať naše obe školy


Vyberieme sa na základe pozvánky :

DOPRAVÁČIK 2019

 15. mája 2019 od 9.00hod.
v MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach 


Pozýva šesťčlenné družstvo detí z MŠ


Na súťaž s dopravnou tematikou.

 

 

 

 

Disciplíny:


jazda na bicykli a kolobežke, dopravné značky pre chodcov a cyklistov

bezpečnostné prvky cyklistu, správanie sa v doprave (triedenie obrázkov správne/nesprávne),

puzzle dopravný prostriedok, kotúľanie pneumatiky.

 

 

Pre deti bude pripravené občerstvenie a ceny, ktoré venuje OÚ MČ sídlisko Ťahanovce.

 

A my všetci držíme našim deťom prsty pri súťažení. 


Koordinátorky, ktoré nás pôjdu s deťmi reprezentovať a pripravujú  deti na súťaž :


p.uč. Bc.Sokolová –Lukáčová a 6 detí z EPV
p.uč. Mačatková a 6 detí z B1

 

Ďakujeme a držíme deťom palčeky, aby boli úspešné.

Mgr. Iveta Strukanová

riaditeľka školy

 << Späť na predchádzajúcu stránku