Aktuality

Máj - pozor svieti ČERVENÁ - šoférujeme - Doplnené

 Váž. rodičia pripravujeme...

MÁJ – POZOR SVIETI ČERVENÁ +  Polícia v MŠ

 

Každoročne sa v našej škole pripravuje aktivita venovaná

DOPRAVNEJ VÝCHOVE

inak to nebude ani tento rok.

 

              DETI ČAKAJÚ tieto Aktivity  :

 NA CESTE POZOR DAJ !!

Autíčkovanie

 

 

 

 

DOPLNENÉ termíny návštevy policajtov : 
KDE : v priestoroch školských dvorov MŠ Budapeštianska 1 a EPV 

29.5.2023 EP Viedenská 34 - 10.00 hod

31.5.2023 MŠ Budapeštianska 1 - 10.00 hod. 

 

na základe spoločnej spolupráce a dohody nás navštívia Policajti s policajnými autami a pre deti pripravia pútavú aktivitu spoločne s p.učiteľkami.

Deťom názorne predvedú ako sa dáva " papuča"..prečo sa musí správne parkovať...

Vyskúšajú si ako sa sedí v policajných autách...

Dozvieme sa a zopakujeme si ako sa správne prechádza cez cestu, ako sa nemáme správať na vozovke, prečo sa cez priechod pre chodcov prechádza po pravej strane, zopakujeme si dopravné značky, a využijeme všetky naše krásne učebné pomôcky zakúpené pre obe školy. 

 

 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA DETÍ : 

 

                         NAŠE učebné pomôcky :)

Sada na DOPRAVNÚ VÝCHOVU detí MŠ

časť...KRIŽOVATKA 

 

 

 

 

 

 

 

BUDEME SA AUTÍČKOVAŤ   a preto deťom

p. učiteľky

 „ nabíjajú naše

ELEKTRICKÉ AUTÁ

Ako aj kolobežky, autá pre menšie deti...odrážadlá...
 

Veselé cestovanie

29.5.2023-31.5.2023
 

 

 

 

V tomto týždni sa budeme teda venovať aktivitám DOPRAVNEJ VÝCHOVY.
                           

Naučíme sa všetko o dopravnej výchove, o dopravných značkách, pocestujeme dopravnými prostriedkami...a i.

            

                

Malá autoškola

 

1. Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami, semaforom, s detskými dopravnými prostriedkami .

 

 

 

Ja ako chodec

 

získavanie poznatkov a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke -taktika bezpečného správania sa v cestnej premávke – signalizácia,

dopravné značky, farby, terče, reflexné prvky v oblečení, prilba, chrániče,

prechádzanie cez cestu, ľavá strana vozovky, pravá strana chodníka –

technika chôdze, prechod pre chodcov

 

 

 


Vidieť a byť videný

 

odhadovanie vzdialenosti- vzhľadom na vlastnú osobu / blízko, ďaleko, približuje sa , vzdiaľuje sa/

 

 

Vozovka nie je ihrisko

 

 

Aktivity praktickej činnosti s cieľom získavania, overovania poznatkov vo výchove k bezpečnosti v cestnej premávke:

dopravné edukačné hry počas vých.vzdel.činnosti s využitím učebných pomôcok - vesty, dopravné   pomôcky

opisovanie, určovanie, rozlišovanie dopravných prostriedkov,

námetové dramatické edukačné hry – na policajtov, na hasičov, na záchranárov

výtvarné činnosti, pracovné činnosti, kreslenie, maľovanie, modelovanie dopr. prostriedkov, značiek

 

 

 

 

 

Zopakujeme si čo sú nebezpečné úseky na ceste do materskej školy, hry na cestách – aké môže hroziť nebezpečenstvo...

 

 

Zopakujeme si farby 

Červená,

oranžová,

zelená 

SEMAFÓR svieti prechádzajme bezpečne cez cestu deti.

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Strukanová

riad.školy << Späť na predchádzajúcu stránku